Oznamy

Dvanásta nedeľa v cezročnom období, rok C (19.6.2016)

Dvanásta nedeľa v cezročnom období, rok C (19.6.2016)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Streda: Sv. Jána Fishera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov
Piatok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Trinásta nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
20.6.2016 Pondelok 7:00  
21.6.2016 Utorok 18:30  
22.6.2016 Streda 18:30  
23.6.2016 Štvrtok 7:00  
24.6.2016 Piatok 17:30 16:30
25.6.2016 Sobota 17:30 16:30
26.6.2016 Nedeľa 10:30 7:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – Matej a Júlia Balejovi
Utorok – za kultúru života
Streda – † Jaroslav Holík
Štvrtok – † František Kanderka
Piatok – † Ján a Rozália Bulkovi
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc Jána a Oľgy
Nedeľa – na úmysel

Rôzne

Ďakujem za milodary v tomto týždni 50 € na kúrenie do kostola v Zubáku a 400 € pre potreby farnosti.
Ďakujem za zbierku na kúrenie v Zubáku 182,50 € a v Hornej Breznici na okná 195,60 €.
Ďakujem za výzdobu a upratanie kostola rodičom prvoprijímajúcich detí.
Ďakujem Miroslavovi Havkovi za práce na detskom ihrisku.
Chcem sa poďakovať Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce.
Ďakujem Milanovi Chudadovi za dovoz štrku na detské ihrisko.
Ďakujem Marte Dávidovej a Jurajovi Gabrišovi za úpravu a pripevnenie podsedákov vo veľkom altáne.
Ďakujem Kamilovi Babačovi za kurenárske a vodoinštalačné práce.
Ďakujem firme DPS Sverepec a Ivete Blahovej za dovoz DT tvárnic.
Ďakujem animátorom za prípravu Bieleho týždňa a deťom za účasť na detských stretkách ako aj detských sv. omšiach a nácvikoch.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti prvého svätého prijímania v našej farnosti.
Ďakujem birmovancom za birmovanecké sv. omše a animátorom za obnovu nástenky.
Na detské ihrisko je ešte zákaz vstupovať, nakoľko je stále vo výstavbe.

Sviatosť birmovania – Upratovanie a výzdobu kostola budú mať na starosti birmovanci a ich rodičia. V piatok a v sobotu budú birmovanecké sv. omše a po nich nácviky.
Sviatosť zmierenia pre birmovancov: Zubák – 10.00 – 11.00 / Horná Breznica – 10.00 – 11.00
Poprosím animátorov birmovancov, aby odovzdali dochádzku kreditov.

Na budúcu nedeľu bude „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“.

Hodová slávnosť v Breznici na Sv. Cyrila a Metoda bude 10. júla o 11.00.

V pondelok sa od 8.00 uskutoční brigáda pre všetkých chlapov, nakoľko je poškodený prívod vody do kostola a nepodarilo sa nám chybu odstrániť, resp. neviem si predstaviť, žeby sme mali rozkopať celý dvor a tak natiahneme novú vodovodnú rúru do kostola.

Budúci víkend 25. – 26. júna 2016 sa vo Višňovom uskutoční 8. Diecézna púť rodín na tému Ježišu, dôverujem Ti. Viac informácii nájdete vo výveske kostola.

Blahoželanie ku dňu otcov.