Oznamy

Jedenásta nedeľa v cezročnom období, rok C (12.6.2016)

Jedenásta nedeľa v cezročnom období, rok C (12.6.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Dvanásta nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
13.6.2016 Pondelok 16:30  
14.6.2016 Utorok 17:30  
15.6.2016 Streda 17:30 7:00
16.6.2016 Štvrtok 17:30  
17.6.2016 Piatok 17:30 7:00
18.6.2016 Sobota 17:30  
19.6.2016 Nedeľa 10:00 8:00

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc
Utorok – † Jozef Pavúček a rodičia
Streda – † Jozef Fojtík
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc pre Vladimíra s rodinou
Piatok – † Jozef Pavúček
Sobota – † František Slabý
Nedeľa – za zdravie a Božiu pomoc pre prvoprijímajúce deti s rodičmi

Rôzne

Ďakujem za milodary v tomto týždni 20 €, 50 € a 100 € na kúrenie do kostola v Zubáku.
Poprosím o upratanie a výzdobu kostola rodičov prvoprijímajúcich detí.
Chcem sa poďakovať Jožkovi Ivanišovi a Mirkovi Dávidovi za elektroinštalačné práce.
Veľmi pekne ďakujem ženám za upratanie kostola, ako aj sakristie v tomto týždni, chlapom za brigády na opornom múre pri detskom ihrisku a aj za prenesenie liturgických predmetov do kostola.
Ďakujem Mirkovi Kanderkovi a Mirkovi Krchňávkovi za murárske a maliarske práce v sakristii kostola. Sakristia je okrem nábytku dokončená.
Ďakujem aj za inštaláciu mikrofónov a prenosný mikrofón, ktorý sme dostali ako dar.
Ďakujem za zapožičanie stoličiek do farského kostola.
Ďakujem Mirkovi Havkovi za stavanie detského ihriska. Ďakujem aj Milanovi Chudadovi za dovoz štrku na detské ihrisko. Ďakujem aj všetkým, ktorí sa podieľali na úprave štrku na detskom ihrisku.
Chcel by som poprosiť, aby v tomto týždni, keďže budeme pokračovať s prácami na detskom ihrisku, rodičia rešpektovali, že detské ihrisko je vo výstavbe, a preto ho ešte nepoužívali a nepúšťali tam svoje deti. Kedy bude dokončené a spustené vám včas oznámim.
Ďakujem ženám, ktoré posadili okrasné dreviny do skalky.
Ďakujem p. Rendekovi za okrasné dreviny a záhradnícke práce.
Ďakujem Miškovi Brnákovi za osadenie koberca do kostola.
Ak nám v tomto týždni dovezú ďalší stavebný materiál, tak počas týždňa by bola vyhlásená ďalšia brigáda.
Ďakujem ženám, ktoré upratali faru a birmovancom, ktorí upratali kanceláriu.
Ďakujem animátorom birmovancov za piatkové stretnutie a birmovancom a ich rodičom, ako aj rodičom prvoprijímajúcich detí, za účasť na sobotnej sv. omši a stretnutiach.

Dnes bude zbierka na kúrenie v Zubáku a na okná v Hornej Breznici.

Slávnosť 1. sv. prijímania sa uskutoční budúcu nedeľu o 10.00 vo farskom kostole. Je to slávnosť celej farnosti, tak pozývam všetkých. Počas týždňa bude príprava, ktorá bude spočívať z večernej detskej sv. omše v pondelok až štvrtok a po nej bude nácvik. Hodinu pred sv. omšou bude celý týždeň detské stretko, ktoré povedú naši animátori, ktorí sa na vás tešia. Tento týždeň, venovaný prvoprijímajúcim deťom, sa nazýva aj Bielym týždňom. Bol by som rád, keby sa zúčastnil aspoň jeden z rodičov. V sobotu bude sv. spoveď pre deti, rodičov a ich najbližších. Sv. spoveď bude od 10.00-11.00.

Birmovanci – skúšanie birmovancov bude budúci týždeň v sobotu od 8.00, účasť je nutná, alebo nech si dohodnú počas týždňa súkromný termín. Animátori nech dozrú na to, aby boli birmovanci vyskúšaní. Nácvik birmovancov bude v piatok a v sobotu po sv. omši. V piatok a v sobotu bude birmovanecká sv. omša. Na piatkové stretnutie poprosím, aby prišli aj animátori.