Oznamy

Desiata nedeľa v cezročnom období, rok C (5.6.2016)

Desiata nedeľa v cezročnom období, rok C (5.6.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Norberta, biskupa
Štvrtok: Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi
Sobota: Sv. Barnabáša, apoštola
Budúca nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
6.6.2016 Pondelok   7:00
7.6.2016 Utorok 18:30 7:00
8.6.2016 Streda 7:00  
9.6.2016 Štvrtok 7:00  
10.6.2016 Piatok 18:30 17:30
11.6.2016 Sobota 18:30  
12.6.2016 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Utorok – † Pavol Korošík
Streda – † Štefan, Katarína a František Dzurko
Štvrtok – † Amália a Dušan Slabí
Piatok – Martin a Mária Chovancovi
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc Zuzany Slabej
Nedeľa – Cyril, Františka a Rudolf Martišovi / † Rudolf Gelo a rodičia

Horná Breznica

Pondelok – † Rudko Slabý

Rôzne

Ďakujem za milodary v tomto týždni 200 € na kotolňu a 100 € na okná v Breznici.
Ďakujem Milanovi Chudadovi za výkopové práce na parkovisku, zrovnanie detského ihriska a navážku štrku a výkopy, ktoré sú spojené s odvodnením kostola.
Chcem sa poďakovať firme MRA a Milanovi Richtárikovi za dve nákladné autá drenážneho štrku.
Ďalej sa chcem poďakovať firme HASTRA za materiál na odvodnenie kostola.
Ďakujem chlapom za pomoc pri kladení rúr a odvodňovacieho systému okolo kostola. Tieto práce by sme mali dokončiť budúci týždeň.
Taktiež sa chcem poďakovať Milanovi Chudadovi za výkopové práce a odvoz hliny pri stavbe základu oporného múru na detskom ihrisku.
Chcem sa poďakovať všetkým chlapom, ktorí pomohli pri náročnej betonáži.
Chcem sa poďakovať Mariánovi Körmendymu, ktorý v tomto týždni dokončil vydláždenie kostola a ďakujem mu aj za dovoz stavebného materiálu na kostol.
Chcem sa poďakovať firme BEDEKO za dovoz železa, ktoré použijeme na oporný múr a stavbu parkovacej plochy.
Ďakujem p. Štefancovi a Grepiniakovi za vŕtanie otvorov na elektrické káble a ventilačné otvory do garáže.
Chcem sa poďakovať Ivete Blahovej a firme DPS za dovoz DT-tvárnic.
Ďakujem firme LEDMA za svietidlo do sakristie, svietidlá a lampy do hosťovskej izby a svetlá do telocvične.
Ďakujem Petrovi Hortovi a cementárňam LADCE za dovoz cementu.
Ďakujeme p. Čunderlíkovi za úpravu a klampiarske práce na streche kostola v Hornej Breznici.
Práca a materiál boli spolu 300 €.
Chcem sa poďakovať ZŠ Zubák za zapožičanie mikrofónov a reproduktorov.
Taktiež sa chcem poďakovať starostovi a vedeniu obce za zapožičanie KD pri bohoslužbách.
Chcem sa poďakovať Jožkovi Ivanišovi a Mirkovi Dávidovi za elektroinštalačné práce.
Ďakujem ženám, ktoré posadili okrasné dreviny do skalky.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili sviatosti zmierenia v tomto týždni.

Budúci týždeň bude zbierka na kúrenie v Zubáku a na okná v Hornej Breznici.

Kalkulácia podlahového kúrenia a opravy kostola v Zubáku:
Elektroinštalácia: 390 €
Betonárske práce: 550 €
Stavebný materiál: 2556,40 €
Stavebné práce: 1100 €
Vodoinštalačné a kurenárske práce: 4147,30 €
Nové liturgické predmety do kostola: 890 €
Spolu treba vyplatiť náklady na opravu kostola: 9633,70 €
Chcel by som poznamenať, že väčšinu faktúr budeme platiť priebežne, pričom splatnosť máme do konca roka. Čo sa nám podarilo, tak v tomto týždni sme vyplatili kotolňu. Všetky prostriedky, ktoré sme zbierali v Zubáku boli obetované na tento úmysel. Odteraz ideme splácať renováciu farského kostola. Zostatok zo všetkých financií je 158,20 €. Tieto financie budú obetované na kúrenie v kostole. Kto by chcel podporiť toto dielo, už vopred vyprosujem úprimné Pán Boh zaplať. Treba poznamenať, že do týchto financií nie sú započítané nové lavice a nový nábytok do sakristie, nová spovedelnica, obložka dverí medzi sakristiou a kostolom, stolík na odkladanie liturgických predmetov, sedes pre kňaza, niektoré doplnky k mikrofónom, renovácia obrazu sv. Vendelína a renovácia hlavného oltára.

Deň detí bude v Zubáku o 14.00 v areáli školy a v tom istom čase bude aj v Hornej Breznici v areáli obecného úradu.

V piatok bude po sv. omši stretnutie animátorov birmovancov v Zubáku. V sobotu bude birmovanecká sv. omša, po nej bude stretnutie birmovancov a ja budem mať stretnutie s rodičmi birmovancov aj prvoprijímajúcich detí.

Tento týždeň pondelok poobede o 14.00 bude brigáda pre ženy, ktoré budú upratovať farský kostol. V tom istom čase budú mať brigádu aj chlapi, s ktorými budeme betónovať oporný múr detského ihriska. Po uprataní kostola potom prenesieme liturgické predmety, ako aj stoličky do kostola. Čo sa nestihne v pondelok, budeme pokračovať s prácami v utorok a v stredu. Budúci týždeň by mal Miroslav Havko začať aj so stavbou detského ihriska.

Od tohto týždňa začíname slúžiť sv. omše v Zubáku už v kostole. V kalendári neevidujeme, žeby sme niektoré sv. omše neodslúžili. Ak by sa stalo, žeby som nejakú sv. omši preskočil, alebo neodslúžil, alebo ten úmysel sa nejakým spôsobom stratil, tak si treba pozrieť, či nebude odslúžený v mesiaci jún a od dnešného dňa si môžete zapísať sv. omše v Zubáku aj Breznici až do 31.12.2016. Za ťažkosti s úmyslami sa chcem ospravedlniť, ak som niekomu termín prehodil alebo neodslúžil v období rekonštrukcie farského kostola.