Oznamy

Deviata nedeľa v cezročnom období, rok C (29.5.2016)

Deviata nedeľa v cezročnom období, rok C (29.5.2016)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Justína, mučeníka
Štvrtok: Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov
Piatok: Najsvätejšieho srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota: Nepoškvrneného srdca Panny Márie, slávnosť
Budúca nedeľa: Desiata nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
30.5.2016 Pondelok   7:00
31.5.2016 Utorok   7:00
1.6.2016 Streda   18:30
2.6.2016 Štvrtok   7:00
3.6.2016 Piatok 18:30 17:30
4.6.2016 Sobota 8:00 7:00
5.6.2016 Nedeľa 8:00 9:30

Úmysly

Zubák

Piatok – † Bednár František
Sobota – Anna a František Zuzíkovi
Nedeľa – † Anna, Jozef, Edita a Rudolf

Horná Breznica

Pondelok – Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
Utorok – † Milan Marman
Streda – † Gabriel Paroha s manželkou
Štvrtok
Piatok
Sobota – Za zdravie a Božiu pomoc r. Gelovej
Nedeľa

Rôzne

Ďakujem za minulotýždňovú zbierku. V Zubáku sme na kúrenie vybrali 216.54 € a v Hornej Breznici na okná 167.55 €, za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať.
V tomto týždni ďakujem v Hornej Breznici za dorábku špaliet, ako aj za upratanie kostola a prenesenie liturgických predmetov.
Chcem sa poďakovať Mariánovi Körmendymu za dláždenie kostola.
Chcem sa poďakovať aj za uloženie skalky pri veľkom altáne a všetkým, ktorí mi pomáhali.
Chcem sa poďakovať za vytvorenie chodníkov pri telocvični a za kladenie obrubníkov.
Taktiež ďakujem Mirkovi Kanderkovi a Mirkovi Krchňávkovi za sieťkovanie a zapucovanie sakristie v kostole.
Ďakujem Peťovi Grepiniakovi za opravu vodoinštalácie, ako aj ženám, ktoré pri tejto kalamite upratali faru.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili pri slávení Božieho Tela a Krvi a pripravili oltáriky.
Ďakujem Milanovi Jančimu za výrobu a montáž zábradlia a Petrovi Slabému za špárovanie kameňa.
Ďakujem Jozefovi Ivanišovi a Mirkovi Dávidovi za elektroinštalačné práce.
Ďakujem pánovi Čunderlíkovi, ktorý opravoval poškodenú strechu v Hornej Breznici a budúci týždeň bude s prácami pokračovať, nakoľko farská rada na stretnutí upozornila na to, že pri návale dažďa tečie voda do kostola. Tieto klampiarske práce sú vyhodnotené na 350 €.
V pondelok by som chcel poprosiť všetkých chlapov na pol ôsmu ráno, bude veľká brigáda a budeme bagrovať a betónovať základy pre múr detského ihriska a futbalového ihriska. Je nutné, aby hneď pri vybagrovaní sme múr zabetónovali. Ak by sme to v pondelok nestihli, s prácami budeme pokračovať utorok ráno, za akúkoľvek pomoc vopred všetkým ďakujem.
Taktiež v pondelok začíname s odvodnením kostola.
Ďakujem za birmovaneckú sv. omšu a stretnutia v sobotu.

Všetky sv. omše v Zubáku budú v KD.

Skúšanie birmovancov – v tomto týždni budem skúšať ôsmakov a deviatakov v škole. Stredoškolákov, ktorý budú pripravení, v sobotu doobeda od 9.00-12.00 na farskom úrade.

Stretnutie rodičov birmovancov a prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 11. júna po sv. omši, nakoľko budúci týždeň sobášim mimo našej farnosti.

Spovedanie:
Zubák: Piatok – po sv. omši
Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi.

Počas spovedania v piatok a vo stredu bude vyložená Sviatosť oltárna.

V piatok bude v obidvoch bohoslužobných miestach odprosujúca pobožnosť a  krížová cesta.