Oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice, rok C (22.5.2016)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice, rok C (22.5.2016)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť a prikázaný sviatok
Budúca nedeľa: Deviata nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
23.5.2016 Pondelok   7:00
24.5.2016 Utorok   7:00
25.5.2016 Streda   7:00
26.5.2016 Štvrtok 17:30 16:30
27.5.2016 Piatok   7:00
28.5.2016 Sobota 18:30 17:30
29.5.2016 Nedeľa 8:00 9:30

Úmysly

Zubák

Štvrtok – † Dušan Slabý
Sobota – Za zdravie a Božiu pomoc Jozefa
Nedeľa – † Ondrej Miščí

Horná Breznica

Pondelok – † Pavol Kačík
Utorok – † Ondrej, Berta, Martin a Anna Parohovi
Streda – † Michal, Agnesa a deti Burmekovi
Štvrtok
Piatok
Sobota – Za zdravie a Božiu pomoc r. Ježovej a Kanderkovej
Nedeľa

Rôzne

Ďakujem za milodar v tomto týždni 50 € na kúrenie.
Ešte by som chcel doplniť, že sumu 675 € venovali na okná modlitby matiek a ružencové spoločenstvá p. Brnákovej a Goroňovej.
V tomto týždni ďakujem za inštaláciu okien v Hornej Breznici a urobenie špaliet. Chcem poďakovať zvlášť všetkým chlapom, ktorí sa na tom podieľali.
V tomto týždni sme ukončili aj sanáciu spodnej časti kostola. Zvlášť tých častí, ktoré boli opadané, vlhké alebo plesnivé.
Ďakujem aj za brigádu v Zubáku v stredu, ženám, animátorom, animátorom birmovancov a aj birmovancom, či dôchodcom za pletie buriny pri kostole, pred centrom a sadenie okrasných drevín.
Taktiež ďakujem mužom za brigádu v utorok, na ktorej sme zabetónovali schody pri telocvični na detské ihrisko.
Ďakujem Milanovi Chudadovi a jeho chlapom za úpravu terénu na detské ihrisko a parkovisko a chcem sa poďakovať aj tým, ktorí mi pomáhali pri kladení obrubníkov pred telocvičňou a vnútri areálu centra.
Ďakujem za birmovaneckú sv. omšu a stretnutia.
Ďakujem animátorom birmovancov za účasť na sobotnom stretnutí.
Ďakujem farskej rade za stretnutie vo štvrtok.

Všetky sv. omše v Zubáku budú v KD.

Dnes bude zbierka na kúrenie v Zubáku a na okná v Breznici.

V sobotu bude birmovanecká sv. omša a stretnutia.

Skúšanie birmovancov – v tomto týždni budem skúšať ôsmakov a deviatakov, na termíne sa dohodneme na vyučovaní v škole.

Stretnutie rodičov birmovancov a prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o dva týždne 4. júna po sv. omši.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - v tomto roku budú oltáriky v poradí 1. Božské srdce Ježišovo, 2. Pri obecnom úrade, 3. Rodina Janošková, 4. Božské srdce Ježišovo na fare, poprosím, aby tento štvrtý oltárik pripravili ženy z dolného konca. Keďže posledný oltárik je na farskom úrade, tak z toho dôvodu ukončíme procesiu pri poslednom zastavení.