Oznamy

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - Turíce, rok C (15.5.2016)

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - Turíce, rok C (15.5.2016)

Liturgický kalendár

Piatok: Svätodušný pondelok, sviatok
Streda: Sv. Jána I., pápeža a mučeníka
Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Budúca nedeľa: Nedeľa Najsvätejšej Trojice, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
16.5.2016 Pondelok 18:30 17:30
17.5.2016 Utorok   7:00
18.5.2016 Streda   7:00
19.5.2016 Štvrtok   18:30
20.5.2016 Piatok 18:30 17:30
21.5.2016 Sobota   17:30
22.5.2016 Nedeľa 8:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Ladislav a Katarína Panenkovi
Piatok – † Ján, Anna a Jozef Jánoškovi
Nedeľa – Matej a Júlia Balejovi

Horná Breznica

Pondelok – † Pavol Kačík
Utorok – † Jozef Pavúček
Streda – † Amália a Dušan Slabí
Štvrtok – † Jarmila Mikulová a rodičia Pavúčkovi

Rôzne

Chcem sa poďakovať v tomto týždni za milodary na okná do Breznice z ružencového spoločenstva Hanky Ivanišovej a Modlitby matiek v sumách 675 € a 400 €, taktiež milodar na okná 40 €.
Na nedoplatok za kotolňu som prijal 500 € a na kúrenie 50 € a 20 € a pútnici z Višňového venovali 55 €.
Ďakujem za zbierku na katolícke masmédiá, ktorá bola v tomto týždni odposlaná v hodnote 58,40 €.
V tomto týždni sa chcem poďakovať tým, ktorí odrábajú na fare za natretie skeletu telocvične. Budova je vďaka nim 4x natretá zvonku a 2x zvnútra, čo je dostačujúce.
Taktiež sa chcem poďakovať chlapom, ktorí pomohli pri rezaní zbytkového dreva, vďaka tomu sa nám podarilo naplniť miestnosť na drevo v kotolni.
V tomto týždni sme rozobrali staré lavice. Ešte stále čakáme na drevo na nové lavice.
Chcel by som sa poďakovať chlapom z Breznice za šalovacie práce deky kabinetu telocvične a schodov pri telocvični. Veľká vďaka patrí aj všetkým chlapom, ktorí brigádovali pri zabetónovaní deky kabinetu telocvične. Chcem sa poďakovať Miroslavovi Kanderkovi a Miroslavovi Krchňávkovi za nasieťkovanie sakristie v kostole.
Veľká vďaka patrí aj firme KBmont a Kamilovi Babačovi, vďaka ktorému sme v tomto týždni vo štvrtok začali kúriť v kostole v Zubáku podlahovým kúrením.
V nasledujúcom týždni by sme mali začať s dláždením kostola a s murárskymi prácami.
Chcem sa poďakovať aj za práce na špaletách na toaletách a sprchách v centre.
Ďakujem p. Rendekovi za dovoz fólie na detské ihrisko, ako aj za okrasné dreviny, čím podporil našu farnosť 50% zľavou.
Ďakujem Miroslavovi Dávidovi za elektroinštalačné práce na kostole.
Ďakujem škole za požičanie priestorov na test pre birmovancov, ako aj tým, ktorí ho otvárali.
Ďakujem za stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí a rodičov birmovancov v piatok.
Ďakujem animátorom birmovancov za účasť na sobotnom stretnutí.

Všetky sv. omše v Zubáku budú v KD.

V piatok bude birmovanecká sv. omša a po nej stretnutia.

V sobotu bude po sv. omši stretnutie animátorov birmovancov.

Budúci týždeň bude zbierka na kúrenie v Zubáku a na okná v Breznici.

Vo štvrtok po sv. omši v Zubáku bude stretnutie farskej rady.

Brigády v tomto týždni:
Breznici – v tomto týždni bude prebiehať inštalácia okien, preto prosím všetky ženy, aby pomohli pri spratávaní a zakrývaní bohoslužobných predmetov a následne po inštalácii ich uložíme na svoje miesta. Termín brigády bude vyhlásený.
Zubák – brigáda pre ženy, animátorov, animátorov birmovancov a aj birmovancov, či dôchodcov. V stredu za priaznivého počasia od 15.00 budeme plieť burinu pri kostole a pred centrom a budú sa sadiť aj nové okrasné dreviny, ak sa nám podarí zabetónovať obrubníky.
Zubák – v utorok pozývam mužov na brigádu od 15.00, na ktorej budeme betónovať schody pri telocvični na detské ihrisko.