Oznamy

Siedma veľkonočná nedeľa, rok C (8.5.2016)

Siedma veľkonočná nedeľa, rok C (8.5.2016)

Liturgický kalendár

Piatok: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
Sobota: Sv. Mateja, apoštola
Budúca nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
9.5.2016 Pondelok   7:00
10.5.2016 Utorok   7:00
11.5.2016 Streda   7:00
12.5.2016 Štvrtok   7:00
13.5.2016 Piatok 18:30 17:30
14.52016 Sobota 18:30 17:30
15.5.2016 Nedeľa 8:00 9:30

Úmysly

Zubák

Piatok – Ludvik a Amália Kostkovi
Sobota – † Dzurko František a synovia
Nedeľa – † Vlasta, Júlia, Augustín a Ján Marušíkovi

Horná Breznica

Pondelok – † Rudolf a Františka Martišovi
Utorok – † Jozef a Amália Parohovi
Streda – † Mária Ondrichová
Štvrtok – † Anna Kostková a syn Miroslav

Rôzne

Chcem sa poďakovať v tomto týždni za milodary na kúrenie v Zubáku 100 € a 50 € a na okná v Breznici 50 €.
Pán Boh zaplať za zbierku na kúrenie do Zubáka 214,35 € a na okná do Breznice 286,14 €.
Chcel by som sa poďakovať za milodar v hodnote 500 € od Bohu známej osoby, ktorá ich venovala na účelový dar na cirkulár na drevo.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať za všetky brigády odrobené v tomto týždni na kabinete, ktorý je súčasťou telocvične, najmä za piatok a sobotu. Kabinet je hotový, čakajú nás ešte šalovacie práce deky a prístupových schodov na detské ihrisko. Po týchto prácach bude nasledovať veľká betonáž deky, ktorú vám, ak sa podarí počas týždňa ohlásim, bude záležať aj od počasia.
Pravdepodobne v utorok bude brigáda, kde porežeme a uskladníme zbytkové drevo.
Ďakujem tým, ktorí natierali skelet telocvične.
Ďakujem Mirkovi Havkovi za dorábku nábytkov v centre a za dovoz materiálu.
A veľmi sa chcem poďakovať Milanovi Chudadovi za výkopové práce na budúcom detskom ihrisku, za zrovnanie celého terénu, ako aj časť výkopových prác parkoviska, ktoré vytvoríme za kostolom.
Taktiež mu ďakujem aj za dovoz štrku na betónovanie.
Ďakujem za pomoc s administratívou p. Pleškovej, Bulkovej a Jozefovi Krchňávkovi.
Ďakujem Jožkovi Ivanišovi a Mirkovi Dávidovi za elektroinštalačné práce.
Ďakujem birmovancom za účasť na piatkovej birmovaneckej sv. omši a za stretnutia.
Ďakujem všetkým tým, ktorí pristúpili v tomto týždni k sviatosti zmierenia.

Dnes bude zbierka na katolícke masmédiá.

Všetky sv. omše v Zubáku budú v KD.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí a rodičov birmovancov sa uskutoční v piatok po sv. omši v Zubáku v KD.

Stretnutie animátorov birmovancov bude v sobotu po sv. omši.

Skúšanie birmovancov – v sobotu 14. mája 2016 o 8.00 bude pre birmovancov v priestoroch budovy základnej školy písomná skúška v podobe napísania základných modlitieb: Prežehnanie, Sláva Otcu, Otče náš, Zdravas, Verím v Boha, Anjel Pána, Desatoro, Pätoro, Šesť hlavných právd, Pod Tvoju ochranu. Poprosím o účasť všetkých birmovancov. Po absolvovaní tejto písomnej časti bude začiatkom júna ústne skúšanie katechizmových otázok a Svätého Písma – Evanjelium podľa Matúša. Na nástenkách aj na internete si môžete pozrieť vyhodnotenie kreditov.

Okná v Hornej Breznici – v tomto týždni sme doviezli už všetky okná, sú hotové vitráže, sklá i rámy, čakáme na montáž. Chcel by som ešte poprosiť, ak by si niekto rozmyslel, okrem tých, ktorí mi povedali, že chcú venovanie na okná, ktoré si zakúpili, a chcel by ešte niekto napísať venovanie, tak nech mi povie teraz po sv. omši, je to posledná príležitosť. Ak som správne pochopil tak venovanie chcú Miroslav Zuzík s rodinou a rodina Chachulová a Karasová.