Oznamy

Šiesta veľkonočná nedeľa, rok C (1.5.2016)

Šiesta veľkonočná nedeľa, rok C (1.5.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok
Budúca nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.5.2016 Pondelok   7:00
3.5.2016 Utorok   7:00
4.5.2016 Streda   7:00
5.5.2016 Štvrtok 17:30 18:30
6.5.2016 Piatok 18:30 17:30
7.52016 Sobota 18:30 17:30
8.5.2016 Nedeľa 8:00 9:30

Úmysly

Zubák

Štvrtok – † Štefan, Katarína a František Dzurko
Piatok – Za členov sv. ruženca Emílie Bulkovej
Sobota – Anna a Rudolf Kostkovi
Nedeľa – † František a Rozália Kováčovi

Horná Breznica

Pondelok – † Ján, Vlasta a dcéra Anna Kuvikovi
Utorok – † Antónia, Ľudovít a Jozef
Streda – Za zdravie a Božiu pomoc Anny Slabej
Štvrtok – † Štefan Zuzík

Rôzne

Chcem sa poďakovať v tomto týždni za milodary 400 € na kúrenie do kostola, 200 € a 50 € na okná v Breznici.
Pán Boh zaplať za milodary na Ukrajinu v sume 104,50 €.
Chcel by som sa poďakovať za práce vykonané na kostole firme KBmont a firme MIPO. V kostole máme natiahnuté podlahové kúrenie a taktiež zabetónovanú podlahu.
Veľmi pekne sa chcem poďakovať Mirkovi Dávidovi, ktorý v tomto týždni robil na novej elektrike v kostole. Nemeníme celú kabeláž, ale dávame niektoré nové rozvody, skúšame, či je všetko funkčné a vymieňame elektrickú skriňu a všetky vypínače a zásuvky.
Chcem sa poďakovať aj tým, ktorí nanovo natiahli celú kabeláž mikrofónov, sú zabudované do podlahy.
Chcem sa poďakovať chlapom, ktorí mi pomohli pri betonáži kabinetu. Výškou sme sa vyrovnali podlahe v telocvični.
Taktiež sa chcem poďakovať p. Blahovej a firme D.P.S. za DT tvárnice. Prijali sme 300 ks, ktoré použijeme na stavbu kabinetu telocvične.
Taktiež ďakujem aj chlapom, ktorí to vymerali a po dokončení kabinetu pôjde pred budovu schodisko.
V pondelok ráno poprosím chlapov, bude brigáda, DT tvárnice treba zabetónovať.
V tomto týždni sme odovzdali tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín na daňový úrad. Ešte raz vyslovujem vďaku za vaše dary.
Ďakujem za duchovnú obnovu pre prvákov animátorom, žiakom i vedeniu školy.
Ďakujem animátorom za stretnutie a prípravu detského letného tábora, ktorý bude dennou formou a uskutoční sa v Zubáku. Po dokončení prípravy programu vás budeme o ostatných podrobnostiach informovať. Tábor bude koncom augusta od 29. augusta až do 2. septembra 2016.
V apríli sme mali veľmi veľa akcií pre mladých, a týmto sa chcem poďakovať všetkým ženám a dievčatám, ktoré varili a pomáhali pri výdaji jedál.
Ďakujem animátorom birmovancov za sobotňajšie stretnutie.

Dnes bude zbierka na kúrenie vo farskom kostole a na okná v Breznici.

Ak by mal niekto nejaké nezrovnalosti ohľadne financovania okien v Breznici, nech ma osobne vyhľadá, podám mu všetky informácie. Po ukončení výmeny okien v Breznici vám vyhlásim celkovú kalkuláciu a všetky vyplatené faktúry budete mať prefotené v oznamoch a na internete.

Budúci týždeň bude zbierka na katolícke masmédiá.

Všetky sv. omše v Zubáku budú v KD.

V piatok bude birmovanecká sv. omša a po nej stretnutia. Vyhodnotenie kreditov bude v piatok na birmovaneckej sv. omši a pripomínam birmovancom, aby sa pripravovali na skúšanie.

Spovedanie:
Zubák: Piatok – po sv. omši
Breznica: Štvrtok – po sv. omši

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi.

Počas spovedania v piatok a vo štvrtok bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v oboch bohoslužobných miestach odprosujúca pobožnosť a  krížová cesta po sv. omši.