Oznamy

Piata veľkonočná nedeľa, rok C (24.4.2016)

Piata veľkonočná nedeľa, rok C (24.4.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Marek, evanjelista, sviatok
Piatok: Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy
Budúca nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
25.4.2016 Pondelok   7:00
26.4.2016 Utorok   18:30
27.4.2016 Streda   7:00
28.4.2016 Štvrtok   7:00
29.4.2016 Piatok 18:30 17:30
30.4.2016 Sobota 18:30 17:30
1.5.2016 Nedeľa 8:00 9:30

Úmysly

Zubák

Piatok – † Štefan, Alžbeta a Ján Dávid
Sobota – † František Bednár
Nedeľa – † Helena Bučková

Horná Breznica

Pondelok – † Anna Kostková a syn Miroslav
Utorok – † Milan a Radoslav Dzurko
Streda – † Anna, Viktor a deti
Štvrtok – † Zdenka Kopišová

Rôzne

Chcem sa poďakovať v tomto týždni za milodary 50 €, 100 €, 50 € a 50 €.
Pán Boh zaplať za milodary na zbierku na seminár v sume 113,20 €.
Chcel by som sa poďakovať za práce vykonané na kostole, vybetónovali sme schody v kostole a položili sme podlahové kúrenie, v utorok budeme betónovať.
Ďakujem aj za práce vykonané na telocvični v tomto týždni, za čo ďakujem Ladislavovi Gažúrovi.
Taktiež ďakujem Milanovi Chudadovi za výkopové práce a za dovoz štrku na betónovanie.
Chcem sa poďakovať všetkým chlapom, ktorí sa zúčastnili betonáže v stredu. Ak by v pondelok ráno nepršalo, tak by sme zabetónovali roh telocvične.
V stredu majú priviezť DT tvárnice, ak by bolo pekne, tak aj začneme roh telocvične murovať.
Veľmi by som chcel poďakovať v tomto týždni za odovodnenie a betónovanie rohu telocvične v stredu.
V rohu vyrastie nový kabinet pre deti, je odvodnený, oddrenážovaný, zvedený do novej kanalizácie, je tam súvislá vrstva makadamu, ktorá je uhutnená a zabetónovaná podlaha.
Chýba nám ešte 10 cm do výšky podlahy telocvične, ktorú chcem zabetónovať v pondelok. Taktiež táto platňa je penetrovaná a zaizolovaná.
V tomto týždni sme mali kontrolu zo štátnych lesov, ktorá dopadla vynikajúco a náš lesný hospodár je Ing. Radovan Mikas, ktorý bude spravovať všetky farské hory v zubáckom ako aj dohňanskom katastri. Všetky ostatné veci ohľadne lesov máme v poriadku. Taktiež sme spoločne naplánovali aj plán ťažby a preriezok na najbližších 10 rokov a k tomu patriace ostatné náležitosti. Keďže farnosť je právnická osoba, ešte musíme dotiahnuť zmluvu s miestnym urbárom, ktorý spravuje zalesnenú plochu patriacu farnosti.
V piatok sa nám podarilo previezť prvú várku dubového dreva na lavice, za čo chcem poďakovať Miroslavovi Havkovi, Miroslavovi Kanderkovi a autodoprave Antona Bolegu.

Stále si môžete vyzdvihnúť tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Tlačivo je k dispozícii na farskom úrade.

Dnes bude zbierka pre potreby Ukrajiny.

V piatok bude duchovná obnova pre prvákov na fare.

V piatok po sv. omši bude stretnutie animátorov ohľadne detského letného tábora.

V sobotu po sv. omši bude stretnutie animátorov birmovancov.

Budúci týždeň bude zbierka na kúrenie vo farskom kostole a na okná v Breznici.