Oznamy

Tretia veľkonočná nedeľa, rok C (10.4.2016)

Tretia veľkonočná nedeľa, rok C (10.4.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Stanislav, biskup, mučeník
Budúca nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
11.4.2016 Pondelok   7:00
12.4.2016 Utorok   17:30
13.4.2016 Streda   7:00
14.4.2016 Štvrtok   7:00
15.4.2016 Piatok 18:30 17:30
16.4.2016 Sobota 18:30 17:30
17.4.2016 Nedeľa 8:00 9:30

Úmysly

Zubák

Piatok – † Rudolf a Júlia Pavúčkovi
Sobota – † Kamil Hurínek a rodičia
Nedeľa – † Mirko Dávid

Horná Breznica

Pondelok – Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Pagáčovej a Dávidovej
Utorok – † Štefan a Hermína Ondrichovi
Streda – † Jozef Pavúček a rodičia
Štvrtok – Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jána

Rôzne

Ďakujem za zbierku pre prenasledovaných kresťanov 82,38 €.
Ďalej chcem poďakovať za milodary 100 € a 50 € na okná do Breznice a 100 €, 50 € a 50 € na kúrenie do kostola v Zubáku.
Rodina Karasová a Chachulová venovala 610 € na okno v kostole v Breznici.
Chcel by som poďakovať za práce vykonané na kostole, ako aj za práce vykonané na telocvični.
Ďakujem ženám za varenie v tomto týždni a poprosím, keby ste sa nahlásili aj na tento týždeň.
Taktiež ďakujem chlapom z Breznice za šalovacie práce.
Chcem sa poďakovať Jankovi Jánoškovi a Milanovi Chudadovi za dovoz jemného štrku.
Budúci týždeň bude brigáda.
Taktiež chcem poďakovať p. starostovi a vedeniu obce za zapožičanie priestorov KD na nedeľné sv. omše.
V piatok bude birmovanecká sv. omša v altáne, začíname ňou duchovnú obnovu, taktiež sobotná sv. omša bude v altáne.
Ďakujem birmovancom za účasť na birmovaneckej sv. omši a stretnutiach.

Stále si môžete vyzdvihnúť tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Tlačivo je k dispozícii na farskom úrade.

Duchovná obnova birmovancov bude od 15. – 17. apríla 2016 v Zubáku. Účasť birmovancov je povinná. Ubytovanie budú mať zdarma, stravu zaplatia v sume 15 €. Poprosím birmovancov, aby vyplatili sumu do stredy, kvôli strave. Duchovnú obnovu povedie evanjelizačné spoločenstvo, ktoré sa venuje pastorácii mládeže. Poprosím birmovancov, aby si priniesli spacák, prezúvky, hygienické potreby, športovú alebo trekovú obuv. Začneme duchovnú obnovu sv. omšou o 18.30 vo veľkom altáne. V piatok aj v sobotu prespia v pastoračnom centre v Zubáku, v nedeľu budú končiť obedom medzi 13. a 14.00. Evanjelizačné spoločenstvo si prichystalo krásny duchovný program, poprosím celú farnosť o modlitby. Na birmovanckú sv. omšu poprosím o účasť aj animátorov birmovancov, keďže preberieme na nej ďalšiu tému. Práca v skupinkách potom nebude nasledovať, nakoľko majú obnovu.

Nakoľko už máme aktívne modlitby matiek v našej farnosti a je potrebné sa za ne modliť a stretávať sa, tak sme sa rozhodli a poprosili Ivana Mela, ktorý vedie modlitby otcov, aby nás prišiel navštíviť a povzbudiť. Modlitby otcov sa uskutočnia v piatok po sv. omši 15. apríla v Hornej Breznici. Prosíme všetkých mužov, aby prišli, pozývame aj Zubáčanov.

Na budúci týždeň bude zbierka na seminár.