Oznamy

Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok C (3.4.2016)

Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok C (3.4.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Zvestovanie Pána, slávnosť
Štvrtok: Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza
Budúca nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
4.4.2016 Pondelok 18:30 17:30
5.4.2016 Utorok   7:00
6.4.2016 Streda   17:30
7.4.2016 Štvrtok   7:00
8.4.2016 Piatok 17:30 16:30
9.4.2016 Sobota   17:30
10.4.2016 Nedeľa 8:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Marta a Štefan Marmanovi
Piatok – † Mária Miščia
Nedeľa – za zdravie a Božiu pomoc pre r. Zacharovú, Jánoškovú a Dušičkovú

Horná Breznica

Pondelok
Utorok – † Mirka Balážová
Streda – za zdravie a Božiu pomoc Petra (Zuzík)
Štvrtok – † Zdenka Kopišová
Piatok
Sobota – † Helena a Viliam Slabí
Nedeľa

Rôzne

Ďakujem za veľkonočnú zbierku, v Zubáku na doplatenie kotolne 472,2 € a v Breznici na okná 531,5 €. Dlh na kotolňu zostal ešte 2149,24 €.
Ďakujem za milodar 50 € v Zubáku na kotolňu a 50 € v Breznici na okná.
Zbierku na Boží hrob sme odposlali v tomto týždni 164,25 €.
Financie na okná v Breznici činia (dve zbierky: 214,35 + 531,5 €, dvaja darcovia: 610 + 610 €, členovia jednoty dôchodcov 625 €, zbierka od šiestich rodín 600 €) spolu 3190,85 €, z toho 500 € už bolo vyplatených, ostatné peniaze budú v tomto týždni vyplatené ako záloha na okná.
V tomto týždni sme vyplatili stavebný materiál Dinostavu v hodnote 700 €.
Ďakujem za celotýždňovú brigádu v Zubáku: počas tohto týždňa sme spoločne s brigádnikmi zabetónovali podstavec pre popolnice, prechod medzi telocvičňou a pastoračným centrom, nainštalovali sme prívod kúrenia do telocvične, zabetónovali sme podkladový múr pre chodbu medzi pastoračným centrom a telocvičňou, zaizolovali sme ho a oddrenážovali, čím ďakujem aj Milanovi Chudadovi za dovoz drenážneho štrku.
Zvlášť chcem poďakovať všetkým chlapom a ženám, ktorí pomáhali s vypratávaním interiéru kostola.
Ďakujem tým, ktorí sa zúčastnili demolačných prác a taktiež sa nám podarilo natiahnuť okrasné sokle v kostole, za čo ďakujem bratom Krchňávkovým a Mirkovi Kanderkovi.
V pondelok by sme mali začať s odbornou prácou, kladením podlahového kúrenia.
V pondelok by som chcel ešte poprosiť chlapov, aby prišli na brigádu.
Chcem poďakovať aj chlapom z Breznice za šalovacie práce.
Taktiež chcem poďakovať p. starostovi a vedeniu obce za zapožičanie priestorov KD na nedeľné sv. omše.
V pondelok bude sv. omša v pastoračnom centre, poprosím, aby ste sa nezabudli prezuť.
V piatok bude birmovanecká sv. omša v altáne. Čo sa týka Hornej Breznice, okná sa postupne vyrábajú.
Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom, ktorí priniesli chorým sv. prijímanie na veľkonočnú nedeľu.
Ďakujem všetkým, ktorí v tomto týždni prijali sviatosť zmierenia.
Ďakujem animátorom birmovancov za účasť na nedeľnom posedení v pastoračnom centre a taktiež za prípravu sederovej večere.
Ďakujem im aj za sobotné stretnutie, kde sme prebrali ďalšiu birmovaneckú tému.

Stále si môžete vyzdvihnúť tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať. Tlačivo je k dispozícii na farskom úrade.

Dnes pri sv. omšiach za obvyklých podmienok môžete prijať úplné odpustky, nakoľko je nedeľa Božieho milosrdenstva (sv. spoveď, sv. prijímanie, čisté srdce).

Detské stretko, ktoré bolo naplánované na piatok sa ruší. Bude ale birmovanecká sv. omša o 17.30 v piatok vo veľkom altáne v Zubáku a o 17.00 Brezničanov odvezieme zo zástaviek v Breznici, alebo nech sa dostavia individuálne.

Dnes je zbierka pre prenasledovaných kresťanov vo svete.

Duchovná obnova birmovancov bude od 15. – 17. apríla 2016 v Zubáku. Účasť birmovancov je povinná. Ubytovanie budú mať zdarma, stravu zaplatia v sume 15 €. Duchovnú obnovu povedie evanjelizačné spoločenstvo, ktoré sa venuje pastorácii mládeže.

V utorok o 18.00 budú v Hornej Breznici modlitby matiek.