Oznamy

Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána, rok C (20.3.2016)

Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána, rok C (20.3.2016)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok: Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota: Biela sobota
Budúca nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, slávnosť s oktávou

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
21.3.2016 Pondelok 7:00  
22.3.2016 Utorok 16:30 17:30
23.3.2016 Streda 17:30  
24.3.2016 Štvrtok 18:30 16:30
25.3.2016 Piatok 17:00 15:00
26.3.2016 Sobota 17:30  
27.3.2016 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok - † Marta Vazovanová
Utorok - † Karolína Ondrušková
Streda - za zdravie a Božiu pomoc Andreja
Sobota - † Matej a Júlia Balejovi
Nedeľa - † Agnesa a Jozef Krchňávek

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 2 a prosím ďalšiu skupinu č. 3.
Chcem sa ďalej poďakovať chlapom, ktorí brigádovali za prácu na hosťovskej izbe.
Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni ako aj mimoriadnym rozdávateľom a kňazom, ktorí spovedali v našej farnosti.
Pekne ďakujem aj ženám v škôlke za prípravu obedov pre kňazov a obsluhu.
Ďakujem birmovancom za účasť na birmovaneckej sv. omši a na stretnutiach.
Ďakujem urbáru za odsúhlasenie pomoci pre tento rok v podobe dreva a taktiež za finančný milodar 75,94 € a ďakujem za pomoc aj za dôveru.

Duchovná obnova birmovancov bude od 15. – 17. apríla 2016 v Zubáku. Účasť birmovancov je povinná. Ubytovanie budú mať zdarma, stravu zaplatia v sume 15 €. Duchovnú obnovu povedie evanjelizačné spoločenstvo, ktoré sa venuje pastorácii mládeže.

Veľkonočné Trojdnie:
Na Zelený štvrtok bude po sv. omši meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom po večernej sv. omši. Potom bude zložená Sviatosť. Sviatosť bude zložená o 20.15. Poprosím chlapov, ktorým budem ako správca farnosti umývať nohy, aby prišli o niečo skôr pred sv. omšou.
Na Veľký piatok sa bude konať krížová cesta v kostole, nakoľko obrady Veľkého piatku sa uskutočnia aj v Hornej Breznici. Krížová cesta vo farskom kostole bude pred obradmi o 16.30 a povedú ju animátori farnosti. Obrady Veľkého piatku v Zubáku budú o 17.00. Krížová cesta v Hornej Breznici bude o 14.30 a obrady Veľkého piatku budú o 15.00. Po večerných obradoch vo farskom kostole bude meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom.
Na Veľký piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Na Bielu sobotu vo farskom kostole v Zubáku bude od 8.00 vyložená Sviatosť oltárna. Sviatosť oltárna sa uschová o 17.00. V Hornej Breznici bude vyložená Sviatosť na Bielu sobotu o 8.30 a uschovanie Sviatosti oltárnej bude o 16.00. Počas Bielej soboty by mali strážiť hrob dobrovoľní hasiči alebo aj miništranti.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Ak ste sa nestihli vyspovedať, tak môžete prijať svätú spoveď v Hornej Breznici v utorok po sv. omši a v Zubáku v stredu po svätej omši. Bude vyložená Najsvätejšia sviatosť oltárna.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera, ktorá bude obetovaná na vyplatenie kotolne v Zubáku a v Hornej Breznici na okná. Môžete si vybrať z 3 verzií, každý nech zapíše svoj hlas. V zadnej kostola bude papier, kde si môžete vybrať typ okna, ktorý sa vám páči. Taktiež bude aj zbierka pri Božom hrobe. Za všetky vaše milodary vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Na budúci týždeň z 26. marca na 27. marca sa mení čas. Spíme o hodinu menej.

V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať.
Aktuálne tlačivo : Tlačivo na 2% z dane pre OZ Svätý Vendelín.