Oznamy

Druhá pôstna nedeľa, rok C (21.2.2016)

Druhá pôstna nedeľa, rok C (21.2.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
Budúca nedeľa: 3. pôstna nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
22.2.2016 Pondelok 7:00  
23.2.2016 Utorok 17:30  
24.2.2016 Streda 7:00 16:30
25.2.2016 Štvrtok    
26.2.2016 Piatok 17:30 16:30
27.2.2016 Sobota 17:30  
28.2.2016 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Belicovú
Utorok – † Miroslav, Jozef a Eva Kuvikovi
Streda – † Matej a Júlia Balejovi
Piatok – † Kamil a Anna Babačovi
Sobota – † Jozef a Anna Hazalovi
Nedeľa – † Ondrej Bučko / † Jozef Burmek

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.18 a prosím ďalšiu skupinu č.19.
Ďakujem za milodar 50 € na kostol skupine, ktorá upratovala.
Pán Boh zaplať za zbierku na charitu 122,50 €.
Veľmi pekne ďakujem v tomto týždni za dokončenie odvodnenia a prípravu na zateplenie farskej budovy a centra.
Chcem sa poďakovať za štvrtkovú brigádu, na ktorej sa nám podarilo zabetónovať vstup do fary, ako aj priestor pred sochou sv. Vendelína. Taktiež pri tejto brigáde sme vyčistili priestor medzi centrom a budúcou telocvičňou, vďaka čomu sme pripravení na betonáž. Taktiež ďakujem Milanovi Chudadovi za dovoz štrku na betónovanie.
V tomto týždni sme vyťažili drevo z farskej hory, ktoré bude použité na telocvičňu. Ďakujem p. Pleškovi za označenie dreva a rodine Marušíkovej za ťažbu. Farské drevo sme vyťažili s povolením farskej rady.
Od pondelka budú jeden alebo dvaja chlapi pracovať sústavne na vytvorení skeletu telocvične. Ak by niektoré ženy chceli navariť pre týchto dvoch robotníkov, nech sa nahlásia po sv. omšiach a vyberú si konkrétny deň. Predpokladaná doba prác je jeden mesiac.
Taktiež sme pokračovali s prácami na hosťovskej izbe, za čo všetkým ďakujem.
Budúci týždeň v stredu za priaznivého počasia a vhodnej teploty by sme mali betónovať od 8.00 ráno. Pozývam všetkých na brigádu.
Ďakujem ženám za upratanie fary.
Ďakujem animátorom, žiakom, vedeniu školy i obce za duchovnú obnovu pre druhákov, ktorá bola v piatok.
Ďakujem birmovancom za účasť na birmovaneckej sv. omši a stretnutí.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši

Budúcu nedeľu bude zbierka v Zubáku na kotolňu a v Breznici na nové okná.

V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať.
Aktuálne tlačivo : Tlačivo na 2% z dane pre OZ Svätý Vendelín.