Oznamy

Prvá pôstna nedeľa, rok C (14.2.2016)

5. nedeľa v cezročnom období, rok C (7.2.2016)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: 2. pôstna nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
15.2.2016 Pondelok 7:00  
16.2.2016 Utorok 17:30  
17.2.2016 Streda 17:30 16:30
18.2.2016 Štvrtok 7:00  
19.2.2016 Piatok 17:30 16:30
20.2.2016 Sobota 17:30  
21.2.2016 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Utorok – Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jozefa Kontiša
Streda – Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Martina Slabého a rod. Zuzíkovej
Štvrtok – † František, Anna a  Emília Vrabcovi
Piatok – † Anna a Rudolf Kostkovi
Sobota – Za zdravie a Božiu pomoc Jána a Oľgy
Nedeľa – † Jozef Branderský / † Alžbeta a Michal Štefaňákovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.17 a prosím ďalšiu skupinu č.18.
Ďakujem za milodar 50 € na kostol skupine, ktorá upratovala.
Ďakujem za milodary v tomto týždni 100 € a 50 €.
Veľmi pekne ďakujem za pondelkovú brigádu, ako aj za brigádu vo štvrtok, ktorou sme dokončili odvodnenie fary. Bola to práca, ktorá bola veľmi namáhavá, preto ešte raz všetkým chlapom ďakujem.
Ďakujem aj chlapom za odbornú prácu kladenie mopovej fólie a drenážnych ako aj odpadových rúr.
Taktiež sa chcem poďakovať chlapom z Breznice, ktorí nám pomohli a zvlášť za šalovacie práce.
Ďakujem za práce chlapom, ktorí pracovali na hosťovskej izbe.
Ďakujem Mirkovi Havkovi za dovoz materiálu na odvodnenie a Milanovi Chudadovi za výkopové práce a dovoz drenážneho štrku na odvodnenie.
Na odvodnenie sme potrebovali 4 nákladné autá a zhruba 100 m rúr, za čo ďakujeme firme Dinostav a Hastra.
V najbližšom období nás čaká dorobiť priestor medzi centrom a telocvičňou, ťažba dreva na telocvičňu, ostatné povrchové úpravy a kladenie obrubníkov a zberného kanála okolo fary a centra.
Ďakujem farskej rade za účasť na stretnutí v tomto týždni.
Ďakujem animátorom, žiakom, vedeniu školy i obce za duchovnú obnovu pre tretiakov, ktorá bola v piatok.
Ďakujem animátorom a deťom za detské stretko, krížovú cestu a birmovancom za účasť na birmovaneckej sv. omši a stretnutí.
Ďakujem animátorom birmovancov za sobotňajšie stretnutie.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši

Dnes je zbierka na charitu.

Farská rada rozhodla ako budú vyzerať okná v Breznici. V najbližšom čase sa dozvieme cieľovú sumu každého okna. Taktiež farská rada rozhodla ako budú vyzerať lavice a sedes pre kňaza a miništrantov vo farskom kostole.

V piatok bude birmovanecká sv. omša. Nakoľko sú obe centrá obsadené, tak stretnutia si dohodneme na birmovaneckej sv. omši.

V piatok bude duchovná obnova pre druhákov.

V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať.
Aktuálne tlačivo : Tlačivo na 2% z dane pre OZ Svätý Vendelín.