Oznamy

5. nedeľa v cezročnom období, rok C (7.2.2016)

5. nedeľa v cezročnom období, rok C (7.2.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Jozefíny Bakhity, panny
Streda: Popolcová streda, deň pokánia v Cirkvi
Budúca nedeľa: 1. pôstna nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
8.2.2016 Pondelok 7:00  
9.2.2016 Utorok 7:00  
10.2.2016 Streda 17:30 16:30
11.2.2016 Štvrtok 7:00  
12.2.2016 Piatok 17:30 16:30
13.2.2016 Sobota 17:30  
14.2.2016 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Michal Michalík
Utorok – † Zdenka Kopišová
Streda – Pavol a Anna Šutriepkovi a rodičia
Sobota – † Ján, Anna a dcéra Jana Kačíkovi
Nedeľa – † Jozef Gabriš / † Anna a Anton Babačovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.16 a prosím ďalšiu skupinu č.17.
Ďakujem za milodar 35 € na kostol skupine, ktorá upratovala.
Ďakujem za milodar 100 € a 100 € od členov ružencového spoločenstva Emílie Bulkovej.
Chcem sa poďakovať za murárske práce vykonané počas týždňa v hosťovskej izbe a v kotolni všetkým chlapom, a to predovšetkým Jožkovi Malíkovi, Mirkovi Kanderkovi, Jurajovi Gabrišovi, Kamilovi Babačovi, Miroslavovi Havkovi.
V tomto týždni sme vykopali odvodnenie okolo farskej budovy a centra, za čo ďakujeme Milanovi Chudadovi a jeho chlapom. Taktiež mu ďakujem za dovoz drenážneho štrku.
Budúci týždeň, pondelok a utorok, budeme brigádovať a pracovať na odvodnení.
V pondelok bude brigáda od 12.00 až do večera.
V utorok podľa vykonanej práce vám vyhlásim miestnym rozhlasom nakoľko to bude potrebné.
Podarilo sa nám aj predať železo z demontovanej kotolne.
V hosťovskej izbe sme urobili elektrifikáciu a v novej kotolni sme zapojili nový kotol na pelety.
Taktiež ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na brigáde a pomohli schovať všetky pelety.
Ďakujem animátorom za brigádu v pondelok.
Ďakujem všetkým, ktorí v tomto týždni pristúpili k sviatosti zmierenia.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V piatok sú pôstne dni a v tomto týždni máme prikázaný pôst - Popolcovú stredu, ktorý nás viaže vo svedomí zdržať sa mäsitého pokrmu. Každý pôst môžeme obetovať na nejaký úmysel. Nezabudnime začať pôstne obdobie svätou spoveďou a radi prichádzajme počas pôstu na sväté omše, aby sme mohli často prijímať sväté prijímanie.

Farská rada bude v stredu po sv. omši v Zubáku.

V utorok bude pohreb o 14.00 bez sv. omše.

V piatok bude duchovná obnova tretiakov.

V piatok bude detské stretko o 16.00, detská krížová cesta a potom bude nasledovať birmovanecká sv. omša aj stretnutie. Deti aj birmovancov srdečne pozývame.

V sobotu po sv. omši, ktorá začína o 17.30 bude stretnutie animátorov birmovancov.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

V zadnej časti kostola sú tlačivá na 2% z dane pre naše OZ Svätý Vendelín, kto by ho chcel podporiť, Pán Boh zaplať.
Upozornenie: na stránke sme uverejnili staré tlačivo na 2 % dane pre OZ Svätý Vendelín. Ak ste si ho stiahli, nie je aktuálne a prosíme o stiahnutie a vyplnenie aktuálneho tačiva: Tlačivo na 2% z dane pre OZ Svätý Vendelín.