Oznamy

4. nedeľa v cezročnom období, rok C (31.1.2016)

4. nedeľa v cezročnom období, rok C (31.1.2016)

Liturgický kalendár

Utorok: Obetovanie Pána, sviatok
Streda: Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Piatok: Sv. Agáty, panny a mučenice
Sobota: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Budúca nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
1.2.2016 Pondelok 7:00  
2.2.2016 Utorok 17:30 16:30
3.2.2016 Streda 16:30 17:30
4.2.2016 Štvrtok 7:00  
5.2.2016 Piatok 17:30 16:30
6.2.2016 Sobota 17:30  
7.2.2016 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc pre Annu Fojtíkovú
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Anny Miščiovej
Streda – † Jozef, Anna Ďurišovi a dcéra Anna
Štvrtok – † Ondrej a Mária Ježovi
Piatok – † Ján a Rozália Bulkovi
Sobota – † Štefan, Katarína a deti
Nedeľa – Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Hazalovej / † Rozália a František Kováč

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.15 a prosím ďalšiu skupinu č.16.
Ďakujem za milodar 40 € na kostol skupine, ktorá upratovala. Taktiež im veľmi pekne ďakujem aj za odzdobenie vianočnej výzdoby.
Zbierka v Zubáku činila 317,26 € a na kostol a kotolňu som prijal milodar 100 €,50 € a 500 € od firmy Drevopal a konateľa Róberta Jendrola.
Od firmy Autodiely a majiteľa Martina Švaňu sme prijali milodar 200 €.
Ku dnešnému dňu zostáva dlh na kotolňu 3286,12 €.
Za všetky milodary Pán Boh zaplať.
Ospravedlňujeme sa za chybu, milodar od obce bol 1200 € a v tejto sume sme nakúpili pelety na kúrenie, tie majú priviezť budúci týždeň.
Chcem sa poďakovať za murárske práce vykonané počas týždňa v hosťovskej izbe a v kotolni všetkým chlapom a predovšetkým Jožkovi Malíkovi, Mirkovi Kanderkovi, p. Mončekovi, Jurajovi Gabrišovi.
Ďakujem chlapom, ktorí sa zúčastnili brigády na rezaní dreva.
Ďakujem aj za uloženie dreva a spratanie uhlia. Ďakujem za elektrikárske práce a stolárske práce Miroslavovi Havkovi. V tomto týždni budeme s prácami pokračovať.
Ďakujem ženám, ktoré upratali faru.
Ďakujem členom dozornej rady OZ Svätý Vendelín za stretnutie.
Ďakujem animátorom birmovancov za sobotné stretnutie.
Ďakujem za stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí a animátorom, ktorí boli pri deťoch.

Na zasadnutí OZ Svätý Vendelín sa dohodlo , že finančný výťažok pôjde na nákup športových pomôcok a potrieb do centra, tieto pomôcky budú využívané aj deťmi na táboroch. Nakoľko ministerstvo každý rok mení tlačivo na 2% z dane, v tomto týždni sme obdržali nové a správne tlačivá, preto prosím tých, ktorí chcú poskytnúť 2% OZ Svätý Vendelín, aby si vzali znova správne tlačivá, ktoré budú v kostoloch.

Prvý piatok - spovedanie:
Zubák - piatok - po sv. omši od 18.00 do 19.00
Horná Breznica - streda - po sv. omši od 18.00 do 19.00., piatok: od 16.00 do sv. omše
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.

V piatok bude v oboch kostoloch odprosujúca pobožnosť a  krížová cesta.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Táto sv. spoveď pre chorých platí ako sv. spoveď ku sviatkom, ak by ste chceli dať k Vianociam ešte vyspovedať nových chorých, nahláste ich prosím v sakristiách kostolov.

Na výveske nájdete najnovší stav kreditov našich birmovancov. Najbližšia birmovanecká sv. omša bude až o dva týždne v piatok.

V pondelok od 10.30 bude brigáda pre animátorov a birmovancov, kde môžu birmovanci získať ďalšie kredity.

Fašiangy v Zubáku – Priatelia folklóru v Zubáku poriadajú fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy v KD 6.2.2016 o 20.00, hlavnou cenou bude televízor. Sprievod v maskách začne o 8.00 z horného konca obce. Všetkých srdečne pozývame.

Na Hromnice – Obetovanie Pána sa budú požehnávať hromničné sviece a v stredu bude udelené svätoblažejské požehnanie.

Dátum prvého svätého prijímania je 19. júna 2016, týždeň pred udelením sviatosti birmovania, ktorá bude 26.6.2016.

Upozornenie: na stránke sme uverejnili staré tlačivo na 2 % dane pre OZ Svätý Vendelín. Ak ste si ho stiahli, nie je aktuálne a prosíme o stiahnutie a vyplnenie aktuálneho tačiva: Tlačivo na 2% z dane pre OZ Svätý Vendelín.