Oznamy

3. nedeľa v cezročnom období, rok C (24.1.2016)

3. nedeľa v cezročnom období, rok C (24.1.2016)

Liturgický kalendár

Pondelok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Utorok: Sv. Timoteja a Títa, biskupov
Streda: Sv. Angely Merici, panny
Štvrtok: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Štvrtá nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
25.1.2016 Pondelok 7:00  
26.1.2016 Utorok 17:30  
27.1.2016 Streda 17:30 16:30
28.1.2016 Štvrtok 7:00  
29.1.2016 Piatok 17:30 16:30
30.1.2016 Sobota 17:30  
31.1.2016 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – + Rudolf, Anna a syn Malovi
Utorok – † Lukáš, Katarína a syn Milan Marmanovi
Streda – † Jozef, Anna a syn Jozef Miščí
Štvrtok – † Zdenka Kopišová
Piatok – † za krstných a birmovných rodičov: Mária a Adam Belica, Júlia a Matej Balejovi
Sobota – Za zdravie a Božiu pomoc Aleny Parohovej
Nedeľa – Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dušana a jeho deti s rodinami / † Júlia, Augustín, Ján a Vlasta Marušíkovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.14 a prosím ďalšiu skupinu č.15.
Ďakujem za milodar 40 € skupine, ktorá upratovala.
Ďalej ďakujem za milodar 700 € a 100 € na kúrenie v Zubáku, ďakujem obci a obecnému zastupiteľstvu za účelový dar 1000 € na pelety.
Ďakujem ružencovému spoločenstvu za dar 30 € na karneval a ďakujem aj všetkým sponzorom a ľuďom dobrej vôle, ktorí nám priniesli rôzne sladkosti a darčeky pre deti na karneval a ďakujem škole za požičanie aparatúry. Ďakujem animátorom za krásny program a všetkým rodičom a deťom, ktorí prišli na túto peknú akciu. Boh nás požehnával, nakoľko sme začali sv. omšou.
Ďalej by som chcel poďakovať za milodar 100 € od veriacich z Breznice, ktorí upratujú kostol. Za tieto peniaze bol kúpený nový mariánsky ornát do Hornej Breznice.
Chcem sa poďakovať za murárske práce vykonané počas týždňa v hosťovskej izbe, za murárske a elektroinštalačné práce v kotolni. V tomto týždni sme v kotolni taktiež pracovali na tepelnej izolácii potrubia.
Ďakujem firme DEREON, ktorá v tomto týždni namontovala kamerový systém a sfunkčnila ho. Dve kamery sú umiestnené v centre a dve v malom altáne. Tento dar bol účelový na kamerový systém. Postupne by som chcel do všetkých prerobených častí dať kamery. Je to kvôli tomu, aby sa už prerobené časti neničili a aj kvôli bezpečnosti budov, nakoľko celý objekt je otvorený. Do konca roka je predpoklad počet asi 10-ich kamier.
Ešte by som chcel poďakovať chlapom, ktorí pracovali na osadení rín a zvodov na malom altáne.
V tomto týždni sme predali starší splyňovací 80 kW kotol v hodnote 500 €. Tento kotol bol vo vlastníctve fary asi rok a mal ísť do novej kotolne. Nakoľko sme však kúpili nové kotle, tak tento kotol sme predali za 500 €. Z týchto peňazí bol vyplatený elektroinštalačný materiál do kotolne.
V tomto týždni budeme robiť dokončovacie práce na kotolni a ďalšie práce na hosťovskej izbe.
V tomto týždni sme dali naceniť okná v Breznici a začali sme robiť námety na vitráže, a taktiež prebehlo stretnutie aj s vitrážistkou.
Ďakujem birmovancom a animátorom za birmovaneckú sv. omšu a stretnutia.

Dnes je zbierka vo farskom kostole na splatenie dlhu kotolne.

Vo štvrtok bude brigáda na rezanie dreva od 8.00.

Na piatkovú svätú omšu pozývam prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Po svätej omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v centre a o ich deti sa postarajú animátori. Účasť aspoň jedného z rodičov je potrebná.

Členovia dozornej rady OZ Svätý Vendelín sa stretnú v utorok po sv. omši. S finančným programom OZ Svätý Vendelín sa oboznámite budúci týždeň po zasadnutí.

Stretnutie animátorov birmovancov bude v sobotu po sv. omši.

Miništranti v Hornej Breznici dnešným dňom začínajú miništrantskú súťaž, ktorá vyvrcholí na Vianoce.

Tlačivo na 2% z dane pre OZ Svätý Vendelín.