Oznamy

2. nedeľa v cezročnom období, rok C (17.1.2016)

Tretia nedeľa po Narodení Pána - Krst Krista Pána, rok C (10.1.2016)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka
Štvrtok: Sv. Agnesy, panny a mučenice
Piatok: Sv. Vincenta, diakona a mučeníka
Budúca nedeľa: Tretia nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
18.1.2016 Pondelok 7:00  
19.1.2016 Utorok 17:30  
20.1.2016 Streda 17:30 16:30
21.1.2016 Štvrtok 7:00  
22.1.2016 Piatok 17:30 16:30
23.1.2016 Sobota 17:30  
24.1.2016 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa
Utorok – Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Anny Slabej
Streda – Za zdravie a Božiu pomoc Milana
Štvrtok – Za zdravie a Božiu pomoc ruže Antónie Kanderkovej
Piatok – Za zdravie a Božiu pomoc Martina
Sobota – Za zdravie a Božiu pomoc Evy Burmekovej
Nedeľa – † Anna a Rudolf Vrabec / † Jozef Miščí

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.13 a prosím ďalšiu skupinu č.14.
Prijali sme sponzorský dar od Antona Bolegu v hodnote 1000 €.
V tomto týždni som zaplatil ďalšiu faktúru takmer 500 € za elektroinštalačný materiál do novej kotolne, tieto peniaze sme taktiež prijali darom.
Ďakujem všetkým chlapom za brigádu v tomto týždni, a to za murárske a pomocné práce na hosťovskej izbe a za murárske práce na kotolni.
Taktiež ďakujem ženám, ktoré upratali novú kotolňu.
Ďakujem aj za vodoinštalačné a elektroinštalačné práce na kotolni.
Ďakujem za dar v podobe uhlia.
Budúci týždeň budeme s prácami pokračovať.
Ďakujem za účasť na farskej rade.
Ďakujem animátorom birmovancov za stretko a prebratie ďalšej témy.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (od 18. do 25. januára)

V sobotu 23.1.2016 sa uskutoční karneval pre deti. Srdečne všetkých pozývam. Karneval začína sv. omšou o 15.00 a potom bude pokračovať v pastoračnom centre, kde budú mať animátori pripravený program.

V piatok bude birmovanecká sv. omša a stretnutie birmovancov okrem animátorov, ktorí budú mať plánovacie stretko a tému si doberú individuálne s animátormi v skupinkách. Sčítanie kreditov sa presúva na budúci týždeň, kredity budú zverejnené v piatok na birmovaneckej sv. omši.

V pondelok bolo zasadanie farskej rady. Naplánovali sme nie len duchovnú správu, ale aj celoročné hospodárenie. Taktiež sme rozplánovali práce, ktoré sa budú konať v Zubáku aj v Hornej Breznici. Vo farskom kostole budú mimoriadne zbierky v januári, februári a marci na vyplatenie dlhu kostole. Podľa počasia postupne začneme robiť podlahové kúrenie vo farskom kostole. Momentálne je aj rozpracovaný nový projekt na lavice, ak sa podarí, mal by sa zrealizovať do príchodu biskupa. V Hornej Breznici zbierka bude len jedna, a tá bude obetovaná na rekonštrukciu okien v kostole. Okná budú vitráže slovenských svätcov a svätcov blízkych našej krajine. Materiál bude hliník, okná otváracie, trojsklá (aj vrátane vitráže). Budeme sa na ne skladať počas zbierok, prípadne tak ako to bolo vo farskom kostole, budete mať možnosť si okno zakúpiť, s tým, že darca sa môže na okno podpísať alebo sa môžete spokojne poskladať aj ako rodina. Cena jedného okna po všetkých stretnutiach (výber firmy na okná práca na vitráži a materiál plus sklá) by sa mohla vyprofilovať v najbližšom mesiaci februári. Vzhľadom na cenu vitráže môže byť cena rozdielna. Po odsúhlasení biskupským úradom zverejníme nie len cenu, ale aj samotné vitráže ako budú okná vyzerať, aby ste si mohli vybrať. V tomto roku budú pokračovať práce na pastoračnom centre, zo starého humna by mala vyrásť telocvičňa a mali by sme dokončiť detské ihrisko, dokončenie nábytkov v centre, vyplatenie dlhov kotolne a odvodnenie kostola, fixáciu kostola, stavbu parkoviska za kostolom a stavbu oporného múru, ktorým zafixujeme futbalové ihrisko. Všetky tieto práce, pokiaľ bude dostatok hmotných darov, by mali byť v tomto roku uskutočnené. Ďakujem farskej rade za povzbudenie a chuť do práce. Tým povzbudzujem aj ostatných veriacich, aby sme aj počas tohto roka zveľadili týmito prácami nie len okolie pre nás, ale aj priestor pre deti, ktoré prichádzajú navštíviť našu farnosť.

Sviatosť birmovania bude udeľovať v našej farnosti žilinský diecézny biskup Tomáš Galis 26. júna 2016.
Slávnosť prvého svätého prijímania je zatiaľ naplánovaná na máj, ale pravdepodobne sa bude meniť vzhľadom na práce, ktoré budú vykonané vo farskom kostole.
V najbližšom období bude zasadnutie farskej rady a po ňom vám vyhlásim presný dátum prvého svätého prijímania.

Budúci týždeň bude zbierka iba vo farskom kostole na splatenie dlhu kotolne.

Tlačivo na 2% z dane pre OZ Svätý Vendelín.