Oznamy

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, 1. nedeľa po narodení Pána, rok C (27.12.2015)

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 1. nedeľa po narodení Pána, rok C (27.12.2015)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok
Utorok – štvrtok: Dni v oktáve Narodenia Pána
Piatok: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, slávnosť a prikázaný sviatok
Sobota: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
Budúca nedeľa: Druhá nedeľa po narodení Pána, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
28.12.2015 Pondelok 7:00  
29.12.2015 Utorok 17:30  
30.12.2015 Streda 7:00  
31.12.2015 Štvrtok 17:00 15:00
1.1.2016 Piatok 8:00 a 11:00 9:30
2.1.2016 Sobota 17:30  
3.1.2016 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – Za zdravie a Božiu pomoc Vladka
Utorok – † Rudolf Kanderka
Streda – Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Gabiky

Rôzne

Chcel by som sa v tomto týždni poďakovať za upratanie kostola skupine č. 10 a prosím o upratovanie skupinu č. 11.
Ďakujem za milodar 100 € v Zubáku a 200 € v Breznici.
Ďakujem tým, ktorí organizovali adventný koncert a ďakujem aj za výťažok, ktorý venovali na farnosť 20 €.
Chcel by som poďakovať za vianočnú zbierku na Božie narodenie: Zubák – 305,25 € a Horná Breznica 276,73 €.
Ďalej chcem poďakovať za zbierku na sviatok sv. Štefana v Zubáku – 115,78 € a v Breznici 98,26 €. Dlh na centrum zostal ešte 44,07 € a na kúrenie v Breznici sa vyzbieralo 2464,72 €. Za milodary Pán Boh zaplať.
Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí pripravili vianočnú výzdobu v obidvoch kostoloch a všetkým, ktorí stromčeky zabezpečili.
Ďakujem všetkým tým, ktorí ešte v tomto týždni pristúpili k sviatosti zmierenia pred vianočnými sviatkami.
Zvlášť by som sa chcel poďakovať koledníkom, ako aj všetkým ľuďom, ktorí ich prijali a darovali sladkosti, ovocie a predovšetkým finančný milodar.
V Zubáku koledníci vybrali 964 € a v Hornej Breznici 586,30 €. Výťažok z koledy bude obetovaný na pastoračné centrum.
Chcel by som ešte raz poďakovať rodičom a deťom, ktorí sa zúčastňovali na rorátnych sv. omšiach, ktoré vyvrcholili detskou sv. omšou na Štedrý deň a ďakujem aj animátorom, ktorí ich sprevádzali.
Chcel by som poďakovať za všetky vianočné pozdravy, ako aj za hmotné dary.
Ďakujem aj mimoriadnym rozdávateľom, ktorí rozdávali sv. prijímanie na Božie narodenie.
Ďakujem skautom, ktorí nám priniesli na Štedrý deň Betlehemské svetlo.
Ďakujem za účasť na sv. omšiach všetkým ľuďom počas sviatkov a spevokolom za doprevádzanie liturgie spevom.
Niektorí sa pýtate, kedy bude prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania. Nakoľko biskupský úrad dá vyjadrenie až v januári, tak v priebehu tohto mesiaca sa dohodnú termíny prijatia obidvoch sviatostí.

Na Nový rok budú mimoriadni rozdávatelia rozdávať sv. prijímanie po prvej sv. omši. Za ich službu veľmi pekne ďakujem.

Na Silvestra bude poďakovanie za starý rok a vyhlásenie štatistiky.

Od Silvestra sa budú zapisovať úmysly sv. omší na termíny od januára do 1. júla.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci január. Kto by potreboval pristúpiť k sviatosti zmierenia, tak počas týždňa budem spovedať 20 minút pred sv. omšou. V stredu od 7.30 navštívime chorých s animátormi, ktorí im prinesú darček a zakoledujú. Požehnám dom, vyslúžim sviatosť zmierenia a pomazanie chorých.

V pondelok, utorok aj v stredu bude brigáda. Odstránime podlahu v hosťovskej izbe a položíme kanalizáciu. Ak by sme stihli, tak v stredu by sme zabetónovali a zaizolovali spodnú časť.

Jasličková pobožnosť6. januára 2016
Horná Breznica: 14.00
Zubák: 16.00