Oznamy

3. Adventná nedeľa, rok C (13.12.2015)

3. Adventná nedeľa "C" (13.12.2015)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Budúca nedeľa: 4. Adventná nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
14.12.2015 Pondelok 7:00  
15.12.2015 Utorok 7:00  
16.12.2015 Streda 17:30 16:30
17.12.2015 Štvrtok 7:00  
18.12.2015 Piatok 18:30 16:30
19.12.2015 Sobota 7:00  
20.12.2015 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Mirko, František a Mária Bednárovi
Utorok – Za zdravie a Božiu pomoc Anny Miščiovej
Streda – † Ladislav, Katarína a syn Milan Kusko
Štvrtok
Piatok – Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Martina Slabého
Sobota – † Štefan a Marta Marmanovi
Nedeľa –  † Amália, Júlia, Jozef a František Ježovi / † Júlia a Viktor Kontišovi

Rôzne

Chcel by som sa v tomto týždni poďakovať za upratanie kostola skupine č. 8 a prosím o upratovanie skupinu č. 9.
Ďakujem skupine, ktorá upratovala, za milodar  25 €.
Ďakujem za milodar 50€ v Zubáku.
V tomto týždni som prijal milodar 700 € na kúrenie v Hornej Breznici. Z tejto sumy 400 € daroval Marián Körmendy a 300 € venovali poslanci spoločne s pánom starostom, ktorí sa zriekli celoročne poslaneckých platov v prospech obce a v tomto prípade Cirkvi. Vďaka týmto darom sme doteraz vyzbierali na kúrenie 1400 €. Za milodary Pán Boh zaplať.
Ďakujem chlapom za práce na kotolni.
Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce.
Ďakujem za pondelkovú brigádu a murovanie priečky.
Pred všetkými sv. omšami v týždni budem spovedať a povzbudzujem k vianočnej sv. spovedi, ktorá bude v utorok.
Ďakujem animátorom, deťom i vedeniu obce Horná Breznica za program k sv. Mikulášovi minulú nedeľu.
Ďakujem za duchovnú obnovu štvrtákov žiakom, animátorom, rodičom i vedeniu školy a obce.
Ďakujem birmovancom za účasť na birmovaneckej sv. omši v piatok i na stretnutiach.
Ďakujem animátorom birmovancov za stretnutie v sobotu, na ktorom sme prebrali ďalšiu tému.

Detské rorátne sväté omše naďalej pokračujú, povzbudzujem deti i rodičov k účasti na sv. omšiach, na ktorých zbierajú obrázky slovanských svätcov.

Dnes je zbierka na kúrenie v Breznici a na pastoračné centrum v Zubáku.

Predvianočná sv. spoveď bude v utorok 15.12. 2015:
Zubák: 11.00 – 12.30 / 14.30 – 16.00     
Horná Breznica: 11.30 – 12.30 / 14.30 – 16.00

Posledná tohtoročná birmovanecká sv. omša bude v piatok a po nej stretnutia.

Budúcu nedeľu 20.12.2015 o 15.00 bude v KD v Zubáku adventný koncert, na ktorý ste všetci srdečne pozvaní.