Oznamy

2. Adventná nedeľa, rok C (6.12.2015)

2. Adventná nedeľa "C" (6.12.2015)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok a slávnosť
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, spomienka
Budúca nedeľa: 3. Adventná nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
7.12.2015 Pondelok 7:00  
8.12.2015 Utorok 7:00, 17:30 16:30
9.12.2015 Streda 17:30  
10.12.2015 Štvrtok 7:00  
11.12.2015 Piatok 17:30 16:30
12.12.2015 Sobota 17:30  
13.12.2015 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – Za zdravie a Božiu pomoc našej sestry
Utorok – † Júlia a Milan Burian
Streda – † Vladimíra Nováková
Štvrtok – † Miroslav Dávid
Piatok – Za zdravie a Božiu pomoc Petra a Zuzany
Sobota – Za zdravie a Božiu pomoc - Peter a Zuzana Slabí
Nedeľa –  † Štefan, Amália a Ján Kanderka / † Ľudovít, Antónia a Jozef             

Rôzne

Chcel by som sa v tomto týždni poďakovať za upratanie kostola skupine č. 7 a prosím o upratovanie skupinu č. 8.
Ďakujem skupine, ktorá upratovala, za milodar 35 €.
Zbierka na charitu bola odoslaná v sume 104,50 €. Za milodary Pán Boh zaplať.
Ďakujem chlapom za práce na kotolni, ako aj za začiatok demontáže starej kotolne a dokončenie systému kúrenia v pastoračnom centre.
Taktiež ďakujem za brigádu vo štvrtok, kde sme narezali a uložili drevo na kúrenie.
Ďakujem Michalovi Gíretovi za prvotnú inštaláciu kúrenia v Hornej Breznici.
Ďakujem deťom, animátorom a rodičom za účasť na sv. Mikulášovi v piatok v Zubáku, ktorú sme poriadali spolu so starostom.
Ďakujem za účasť na sv. spovedi. Pred všetkými sv. omšami v týždni budem spovedať a povzbudzujem k vianočnej sv. spovedi.

Detské rorátne sväté omše naďalej pokračujú, povzbudzujem deti i rodičov k účasti na sv. omšiach, na ktorých zbierajú obrázky slovanských svätcov.

Dnes o 14.30 v Hornej Breznici budú mať animátori spolu s vedením obce Horná Breznica pripravený program k sviatku sv. Mikuláša v kultúrnom dome. Srdečne ste pozvaní.

V piatok bude duchovná obnova štvrtákov.

V piatok bude birmovanecká svätá omša a po nej birmovanecké stretnutia.

V sobotu bude stretnutie animátorov birmovancov po sv. omši.