Oznamy

34. nedeľa cez rok "B" – Nedeľa Krista Kráľa (22.11.2015)

34. nedeľa cez rok "B" - Nedeľa Krista Kráľa (22.11.2015)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. KlementaI., pápeža a mučeníka
Utorok: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Streda: Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 1. Adventná nedeľa rok C, začíname nový liturgický rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
23.11.2015 Pondelok 7:00  
24.11.2015 Utorok 18:30 17:30
25.11.2015 Streda 7:00  
26.11.2015 Štvrtok    
27.11.2015 Piatok 18:30 17:30
28.11.2015 Sobota 18:30  
29.11.2015 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jána
Utorok – Za zdravie a Božiu pomoc Fera Krchňávka
Streda – † Pavol, Ján a Ľudmila Brnákovi
Štvrtok
Piatok – † Ondrej, Agnesa a Anna Karasovi
Sobota – † Anna Pažitková a rodina, Anna Kanderková
Nedeľa – † Rudolf, Cyril a Františka Martišovi / † Štefan Bulko

                       

Rôzne

Chcel by som sa v tomto týždni poďakovať za upratanie kostola skupine č. 5 a prosím o upratovanie skupinu č. 6.
Zbierka na pastoračné centrum v Zubáku činila 318,50 €, pričom dlh ešte zostal 2177,50 € a v Hornej Breznici na kúrenie 564,21 €.
Za milodary Pán Boh zaplať a ďakujem za Vašu štedrosť.
Chcel by som sa poďakovať v tomto týždni za práce vykonané na kotolni a na pivnici. Budúci týždeň budeme v prácach pokračovať.
Ďakujem animátorom birmovancov za účasť na stretku.

Dnes bude celofarská poklona, v obidvoch kostoloch bude vystavená Sviatosť Oltárna. Môžete prísť ako rodina, skupiny či samostatne sa pomodliť. Vyloženie sviatosti v Zubáku bude po sv. omši od 12.00 do 17.00. a v Hornej Breznici po sv. omši od 10.30 až do 16.00. Pri tejto adorácii môžeme získať úplné odpustky za tradičných podmienok.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Birmovanecká svätá omša bude v piatok a po nej stretnutia. Na výveske je aktuálny stav kreditov našich birmovancov.

V sobotu bude stretnutie animátorov birmovancov. Preberieme spolu ďalšiu tému.

Od pondelka po 1. adventnej nedeli budú detské rorátne sv. omše, počas ktorých budú deti zbierať obrázky.

V piatok bude duchovná obnova piatakov.

V utorok po sv. omši bude farská rada, na ktorej sa bude riešiť kúrenie v Breznici.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu pri sv. omšiach bude posvätenie adventných vencov