Oznamy

33. nedeľa cez rok "B" (15.11.2015)

33. nedeľa cez rok "B" (15.11.2015)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Streda: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla apoštolov, spomienka
Sobota: Obetovanie Panny Márie, spomienka
Budúca nedeľa: 34. nedeľa cez rok B - Nedeľa Krista Kráľa

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
16.11.2015 Pondelok    
17.11.2015 Utorok 18:30  
18.11.2015 Streda 18:30  
19.11.2015 Štvrtok    
20.11.2015 Piatok 17:30 17:30
21.11.2015 Sobota 17:30 14:30
22.11.2015 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Utorok – † Jozef, Milan Miščí a rodičia
Streda – † Alžbeta a Michal Štefaňákovi
Štvrtok
Piatok – Za zdravie a Božiu pomoc Jána a Oľgy
Sobota – † Anna Švajcová a František Repan
Nedeľa – † Jozef Branderský / † Anna Babačová a rodina

Rôzne

Chcel by som sa v tomto týždni poďakovať za upratanie kostola skupine č. 3, č.4 a prosím o upratovanie skupinu č. 5. Skupiny obetovali na kostol 66 €.
Chcel by som sa poďakovať za brigádu v utorok za šalovacie práce Jozefovi Karasovi a Františkovi Vraníkovi, Jozefovi Šerému. Zašalovali rímsu na opornom múre, ktorú sme následne na druhý deň v stredu zabetónovali. Všetkým chlapom, ktorí sa zúčastnili tejto brigády chcem poďakovať, nakoľko sme pracovali aj za nepriaznivého počasia.
Ďalej chcem poďakovať za kurenárske a betonárske práce vykonané na novej kotolni.
Ďakujem Mirkovi Kanderkovi za práce vykonané pri rekonštrukcii pivnice.
Ďakujem Peťovi Slabému za špárovanie oporného múru.
Ďakujem ženám, ktoré upratali faru.
Ďakujem za duchovnú obnovu školy pre šiestakov animátorom, žiakom i vedeniu školy.
Ďakujem za účasť na detskom stretku i na detskej sv. omši deťom, animátorom i rodičom a tým, ktorí deti rozviezli domov.
Ďakujem za účasť na birmovaneckej sv. omši a stretnutiach.

Budúci týždeň som odcestovaný na duchovných cvičeniach. Pravdepodobne sa bude pokračovať v prácach na novej kotolni. Ostatné brigády a práce nebudú. Počas mojej neprítomnosti, ak by bolo treba zaopatrovať, tak na fare budú bývať moji rodičia, prípadne ma môžete telefonicky kontaktovať. Počas týždňa ma bude zastupovať p. farár z Lednice.

Dnes bude zbierka v Zubáku na splatenie dlhu centra a v Breznici bude zbierka na nové kúrenie do kostola.

Na budúcu nedeľu bude celofarská poklona, v obidvoch kostoloch bude vystavená Sviatosť Oltárna. Poprosím, aby ste sa napísali, kedy sa prídete pokloniť Bohu. Môžete prísť ako rodina, skupiny či samostatne sa pomodliť. Vyloženie sviatosti v Zubáku bude po sv. omši od 12.00 do 17.00. a v Hornej Breznici po sv. omši od 10.30 až do 16.00. Rozpis bude na stolíku pri východe z kostola. Pri tejto adorácii môžeme získať úplné odpustky za tradičných podmienok.

Budúcu sobotu bude stretnutie animátorov birmovancov po sv. omši. Kredity birmovancov uverejníme až budúci týždeň, nakoľko neodovzdali všetky skupiny. Preberieme ďalšiu tému. Pred sv. omšou o 17.00 hodine bude stretnutie animátorov, ktorí pracujú s deťmi.

Ohlášky - Sviatosť manželstva prijmú Jozef Oščatka, syn Jozefa a Ivety r. Hoždorovej, bývajúci v Hornej Breznicia a Petra Zigová, dcéra Jozefa a Dany r. Gajdošíkovej, bývajúca v Mestečku. Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech ju oznámi na farskom úrade. Prajeme im veľa Božích milostí v manželskom živote.