Oznamy

32. nedeľa cez rok "B" (8.11.2015)

32. nedeľa cez rok "B" (8.11.2015)

Liturgický kalendár

Pondelok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Utorok: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Streda: Sv. Martina z Tours, biskupa
Štvrtok: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Budúca nedeľa: 33. nedeľa cez rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
9.11.2015 Pondelok 7:00  
10.11.2015 Utorok 18:30  
11.11.2015 Streda 18:30 17:30
12.11.2015 Štvrtok 7:00  
13.11.2015 Piatok 17:30 16:30
14.11.2015 Sobota 17:30  
15.11.2015 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Ján Valek a syn
Utorok – † Zdenka Kopišová
Streda – † Terézia Milová
Štvrtok
Piatok – † Milan a syn Radoslav
Sobota – † rodina Augusta Jančeka a Rudolfa Dorniaka
Nedeľa – Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Zuzíkovú / † Mirka Balážová

                       

Rôzne

Chcel by som sa v tomto týždni poďakovať za upratanie kostola skupine č. 2 a prosím o upratovanie skupinu č. 3.
Ďakujem skupine, ktorá upratovala, za milodar 40€.
Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce a Jožkovi Malíkovi za murárske práce.
V tomto týždni boli brigády v utorok, stredu a štvrtok, ďakujem všetkým chlapom, ktorí sa zúčastnili a menovite Mirkovi Kanderkovi za práce na opornom múre.
Ďakujem Peťovi Slabému za špárovanie oporného múru.
Ďalej ďakujem chlapom za renováciu pivnice. tomto týždni sme urobili akumulačnú nádobu, vydláždili kotolňu.
Ďakujem Miroslavovi Zuzíkovi za napojenie kotlov a dokončenie komína.
Ďakujem všetkým, ktorí v tomto týždni pristúpili k sviatosti zmierenia a mimoriadnym rozdávateľom za rozdanie sv. prijímania chorým.
Ďakujem za stretnutie animátorov birmovancov v sobotu.
Ďakujem za účasť na dušičkovej pobožnosti v Zubáku aj Hornej Breznici v nedeľu, zvlášť chcem poďakovať za stavbu kríža, renováciu cintorína a všetkým, ktorí podporili toto dielo.
V tomto týždni budeme pokračovať s prácami na pivnici a dokončíme šalovacie práce a betonárske práce na rímse oporného múru. Je to kvôli tomu, aby sa za kameň nedostala voda a mráz, aby sa múr nepoškodil. Budeme pokračovať aj na prácach kotolne.

Kto má záujem o časopis Posol na budúci rok, môže sa zapísať v sakristii. Celoročné predplatné je 7,50 €.

Knihy Spolku svätého Vojtecha si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola. Poplatok na rok 2016 je 5 €.

V piatok bude duchovná obnova pre šiestakov.

V piatok bude detské stretko o 16.00 a detská sv. omša.

V sobotu bude birmovanecká sv. omša a stretnutia birmovancov.

Budúci týždeň bude zbierka v Zubáku na splatenie dlhu centra a v Breznici bude zbierka na nové kúrenie do kostola.