Oznamy

31. nedeľa cez rok "B" - Všetkých svätých (1.11.2015)

31. nedeľa cez rok "B" - Všetkých svätých (1.11.2015)

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka na všetkých verných zosnulých
Streda: Sv. Karola Boromea, biskupa
Štvrtok: Sv. Imricha
Budúca nedeľa: 32. nedeľa cez rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.11.2015 Pondelok 7:00 a 18:30 17:30
3.11.2015 Utorok 18:30  
4.11.2015 Streda 7:00  
5.11.2015 Štvrtok    
6.11.2015 Piatok 18:30 17:30
7.11.2015 Sobota 18:30  
8.11.2015 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Antónia a Matej Podojovi
Utorok – Za zdravie a Božiu pomoc Ivanky
Streda – † František Haviar a rodičia
Štvrtok
Piatok – † Ján, Vlasta a dcéra Hana
Sobota – † Ján a Mária Kostkovi s rodičmi z oboch strán
Nedeľa – † Ján a Alžbeta Krchňávkovi / † rodina Kanderková a synovia

Rôzne

Chcel by som sa v tomto týždni poďakovať za upratanie kostola skupine č. 1 a prosím o upratovanie skupinu č. 2.
Ďakujem skupine, ktorá upratovala, za milodar 60 €.
Ďakujem za milodar 50 €. Hodová zbierka bola 402,18 €, za všetky milodary a modlitby Pán Boh zaplať. Dlh klesol na 2496 €.
Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce a Jožkovi Malíkovi za murárske práce.
Ďakujem Milanovi Jančimu za kováčske práce, Mirkovi a Stankovi Krchňávkovi za maliarske práce.
Ďakujem dôchodcom za zber ovocia a ďakujem aj za jeho spracovanie.
Ďakujem všetkým, ktorí v tomto týždni pristúpili k sviatosti zmierenia.
V tomto týždni na prvý piatok budú mimoriadni rozdávatelia rozdávať chorým sv. prijímanie ráno od 8.00 v Zubáku aj v Breznici.
V tomto týždni budú brigády v utorok, stredu a štvrtok od 8.00 rána, poprosím na každý deň aspoň 3-4 chlapov, budeme dorábať kamenný obklad na opornom múre.

Dušičková pobožnosť sa bude konať v nedeľu dnes na Všetkých svätých na cintoríne v Hornej Breznici o 14.00, kde bude požehnanie nového kríža a v Zubáku bude pobožnosť o 15.00. Nezabudnime sa prísť vyspovedať a prijať sviatosti počas sviatkov a vymodliť duše v očistci a získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Počas týždňa (oktávy – ôsmych dní) chodievajte na cintorín modlievať sa na úmysel sv. Otca a za duše v očistci a prijať Sv. oltárnu, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky.

Kto má záujem o časopis Posol na budúci rok, môže sa zapísať v sakristii. Celoročné predplatné je 7,50 €.

Knihy Spolku svätého Vojtecha si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola. Poplatok na rok 2016 je 5 €.

V sobotu po sv. omši bude stretnutie animátorov birmovancov. Budeme sa venovať ďalším dvom témam.