Oznamy

30. nedeľa cez rok "B" (25.10.2015)

30. nedeľa cez rok "B" (25.10.2015)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu
Budúca nedeľa: 31. nedeľa cez rok B – Všetkých svätých

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
26.10.2015 Pondelok 7:00  
27.10.2015 Utorok 18:30  
28.10.2015 Streda 17:30 18:30
29.10.2015 Štvrtok 7:00  
30.10.2015 Piatok 18:30 17:30
31.10.2015 Sobota 18:30  
1.11.2015 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Imrich a Anna Holíkovi
Utorok – Za zdravie a Božiu pomoc Jozefa
Streda – Za zdravie a Božiu pomoc Janky s rodinou
Štvrtok
Piatok – † Michal Michalčík
Sobota – † Antónia a Anton Babača
Nedeľa –                 

Rôzne

Chcel by som sa v tomto týždni poďakovať za upratanie kostola skupine č. 20 a prosím o upratovanie skupinu č. 1.
Zbierka na misie činila 121,50 €, za milodary Pán Boh zaplať.
Ďakujem Miroslavovi Kanderkovi, Petrovi Ježovi a Jozefovi Malíkovi za murárske práce, Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce v novej kotolni.
Ďakujem Petrovi Grepiniakovi za vŕtanie dier pre elektroinštaláciu a ďakujem aj chlapom, ktorí sa zúčastnili na pondelkovej brigáde.
Tým, že sa pokazil v tomto týždni kotol, ďakujem chlapom, ktorí mi ho pomohli v tejto krízovej situácii opraviť.
V tomto týždni sme kúpili dva nové kotly do novej kotolne, jeden sme prijali ako sponzorský dar v hodnote 1500 €. Práce na kotolni pokračujú.
V tomto týždni sme ukončili elektrifikáciu a murárske práce, okrem dláždenia.
Ďakujem za stavbu dvoch prístreškov nad svätým Vendelínom a nad septikom Jozefovi Karasovi a Františkovi Vraníkovi.
Ďakujem Mirkovi Dávidovi za ošetrenie sochy sv. Vendelína pri fare.
Ďakujem taktiež aj za duchovnú obnovu pre siedmakov, ktorá bola v piatok.
Ďakujem za účasť na hodovom trojdní: na prednáškach, sviatosti zmierenia, adorácii, meditácii a hodovej slávnosti a všetkým, ktorí pomohli pri jej príprave a priniesli občerstvenie. Taktiež ďakujem aj hodovému kazateľovi za povzbudivé slová.
Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom za prinesenie Eucharistie chorým a spevokolu za doprevádzanie pri sv. omši.
Ďakujem miništrantom za účasť na stretnutí v utorok.

Nezabúdajte na modlitbu sv. ruženca v mesiaci október. Môžeme získať úplné odpustky.

Dnes je hodová zbierka na splatenie dlžoby pastoračného centra. Dlh je ku dnešnému dňu 2900 €.

Spovedanie pred slávnosťou Všetkých svätých:
Horná Breznica – Streda – po sv. omši od 19.00 do 20.00 / Piatok –  pred sv. omšou od 17.00
Zubák – Piatok - po večernej sv. omši od 19.00 do 20.00
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.

V piatok bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.

Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7:30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9:30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Dušičková pobožnosť sa bude konať v nedeľu na Všetkých svätých na cintoríne v Hornej Breznici o 14:00, kde bude požehnanie nového kríža a v Zubáku bude pobožnosť o 15:00. Nezabudnime sa prísť vyspovedať a prijať sviatosti počas sviatkov a vymodliť duše v očistci a získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Počas týždňa (oktávy – ôsmych dní) chodievajte na cintorín modlievať sa na úmysel sv. Otca a za duše v očistci a prijať Sv. oltárnu, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky.

Kto má záujem o časopis Posol na budúci rok, môže sa zapísať v sakristii. Celoročné predplatné je 7,50 €.

Tí, ktorí sa chcú podieľať na zbere ovocia, zvlášťdôchodci, tak pre nich bude brigáda od 9:00 v pondelok. V utorok doobeda od 8.00 budeme betónovať podstavec pod kotle v kotolni. V pondelok dokončíme elektrifikáciu kotolne, počas týždňa dokončíme miestnosť pre ženy na upratovanie, ako aj inštaláciu akumulačnej nádoby. V strede týždňa začneme bieliť a dláždiť kotolňu a osadíme kotly. V pondelok by mal prísť Milan Chudada, ak by prišiel, tak počas týždňa bude ešte veľká betonáž, budeme stavať kabinet pre telocvičňu, ktorý zviaže oporný múr s telocvičňou. Najprv vybetónujeme základovú dosku pod kabinet a potom vymurujeme  kabinet z DT tvárnic, a tým spojíme oporný múr s telocvičňou,  tak zafixujeme a zakliesnime obidve stavby.

Knihy Spolku svätého Vojtecha si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola. Poplatok na rok 2016 je 5 €.