Oznamy

27. nedeľa cez rok "B" (4.10.2015)

27. nedeľa cez rok "B" (4.10.2015)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Bruna, kňaza
Streda: Ružencovej Panny Márie, spomienka
Budúca nedeľa: 28. nedeľa cez rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
5.10.2015 Pondelok 7:00  
6.10.2015 Utorok 18:30  
7.10.2015 Streda 7:00 8:00
8.10.2015 Štvrtok    
9.10.2015 Piatok 18:30 17:30
10.10.2015 Sobota 18:30  
11.10.2015 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – Za zdravie a Božiu pomoc Anny Fojtíkovej
Utorok – † Jozef Krchňávek
Streda – Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Chudej a Velikej
Štvrtok
Piatok – † František Kanderka
Sobota – †Jolana Dzurková a rodičia
Nedeľa – † Matej a Júlia Balej / † rodina Františka a súrodenca

Rôzne

Chcel by som sa poďakovať v tomto týždni za upratovanie skupine č. 17 a prosím o upratovanie skupinu č. 18.
Ďakujem skupine, ktorá upratovala, za milodar 50 €.
V tomto týždni som prijal milodar 55 € od pútnikov zo Šaštína a milodar 100 €.
Budúcu nedeľu bude zbierka obetovaná na potreby farnosti.
Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať tým, ktorí mi pomáhali pri stavaní detského hradu, ktorý je súčasťou budúceho detského ihriska, pretože v tomto týždni sme ho dokončili. Som vďačný všetkým chlapom, ktorí mi pomáhali pri betónovaní a kladení kamenného obkladu a zvlášť Petrovi Slabému za špárovanie.
Ďalej sa chcem poďakovať tým chlapom, ktorí mi pomáhali pri rekonštrukcii technickej miestnosti, ktorá už je hotová.
Chcem sa poďakovať za murárske práce Jozefovi Malíkovi, za maliarske práce Stanislavovi Krchňávkovi a za nábytok Miroslavovi Havkovi.
Budúci týždeň pokračujeme s prestavbou poslednej miestnosti, ktorá bude slúžiť pre ženy, ktoré upratujú kostol.
Taktiež začíname s dostavbou novej kotolne.
V tomto týždni sme predali farský pozemok, parcely 3676/2 a 3676/3, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Zubák, v časti Majere. Na farský účet už bolo pripísaných 10200 €, ktoré v celej sume najbližší mesiac budú preinvestované do novej kotolne. Predpokladaný rozpočet na kotolňu bude okolo 22 500 €, postupne budeme kotolňu dotvárať, aby bola čo najviac automatizovaná. V projekte sa ráta: dva nové kotly (1 z nich pohotovostný), stavba komína, rozvody, čerpadlá, dve akumulačné nádoby, bojler a solárne zariadenie.
Ďalej chcem poďakovať za zváračské práce, Milanovi Chudadovi za dovoz drenážneho štrku.
Chcem sa poďakovať za štvrtkovú brigádu všetkým chlapom i ženám a zvlášť všetkým dôchodcom. Upratali sme budúcu telocvičňu, roztriedili náradie, upratali poval nad telocvičňou, porezali a uložili drevo.
Chcem sa poďakovať aj tým chlapom, ktorí mi pomáhali pri vození drenážneho štrku a dokončení drenáže novej kotolne a oporného múru.
Chcem sa poďakovať p. Melišíkovi, ktorý dodal zbytok krytiny a ďakujem Tiborovi Mičkovi, ktorý túto krytinu doložil, a tým sme uzavreli stavbu veľkého altánu.
Ďakujem pekne p. Ivanišovi za elektrikárske práce.
Ďakujem vedeniu školy a všetkým za zber ovocia.
Ďakujem za spracovanie jabĺk.
Ďakujem za sobotňajšiu účasť na stretnutí animátorov aj animátorov birmovancov.
Ďakujem všetkým, ktorí v tomto týždni pristúpili k sviatosti zmierenia.

Budúci piatok budú mať birmovanci svätú omšu, aj stretnutie.

Budúci víkend majú naši animátori duchovnú obnovu. Začneme birmovaneckou sv. omšou v piatok večer. Duchovná obnova bude končiť o 18.00 v sobotu. Poplatok za stravu bude 5 €.

Tento týždeň majú duchovnú obnovu školy deviataci v piatok.

Stretnutie občianskeho združenia Svätý Vendelín bude v utorok po sv. omši.