Oznamy

26. nedeľa cez rok "B" (27.9.2015)

26. nedeľa cez rok "B" (27.9.2015)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Václava, mučeníka
Utorok: Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Streda: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Štvrtok: Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Piatok: Svätých anjelov strážcov, spomienka
Budúca nedeľa: 27. nedeľa cez rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
28.9.2015 Pondelok 7:00  
29.9.2015 Utorok 18:30  
30.9.2015 Streda 17:30 18:30
1.10.2015 Štvrtok 7:00  
2.10.2015 Piatok 18:30 17:30
3.10.2015 Sobota 18:30  
4.10.2015 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Anna, Ján a Jozef Jánoško
Utorok – † Rudolf Gelo
Streda – † Viktor Ježo
Štvrtok
Piatok – Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Zacharovej a Jánoškovej
Sobota – † Pavol, Mária Martišová, Amália a Ondrej Totáč
Nedeľa – † Peter Zuzík / Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Šutriepkovej a Kanderkovej                   

                 

Rôzne

Chcel by som sa poďakovať v tomto týždni za upratovanie skupine č. 16 a prosím o upratovanie skupinu č. 17.
Ďakujem skupine, ktorá upratovala, za milodar 35 €.
Zbierka na potreby farnosti bola 326,20 €. Za milodary Pán Boh zaplať.
Ďakujem chlapom za brigády  na kamennom obklade.
Ďakujem Dušanovi Marmanovi za zváračské práce.
Ďakujem Peťovi Slabému za špárovanie kamenného obkladu a ďakujem Miroslavovi Havkovi za dovoz materiálu na odvodnenie a za stavbu nábytku do garáže.
Ďakujem Jozefovi Malíkovi za murárske práce a pánovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce.
Ďakujem za účasť na birmovaneckej sv. omši a na stretku.

Spovedanie:
Horná Breznica – Streda – po sv. omši od 19.00 do 20.00 / Piatok –  pred sv. omšou od 17.00
Zubák – Piatok – po večernej sv. omši od 19.00 do 20.00
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.

V piatok bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.

Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7:30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9:30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Zo stretnutia farskej rady je z najdôležitejších bodov zmena financovania - zbierky v Zubáku a Hornej Breznici budú oddelené a v novembri bude výnimočná na kúrenie iba v rámci HB.

Biskupský úrad odsúhlasil predaj pozemku, aj farská rada a z týchto financií by sa mala postaviť kotolňa pre pastoračné centrum. Ostané veci sa budete dozvedať v ďalšom časovom horizonte. Najbližšie stretnutie farskej rady bude v januári.

Budúcu sobotu bude o 17:00 stretko animátorov ohľadne duchovnej obnovy pre školu a po sv. omši bude stretko animátorov birmovancov.