Oznamy

21. nedeľa cez rok "B" (23.8.2015)

21. nedeľa cez rok "B" (23.8.2015)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Štvrtok: Sv. Moniky, spomienka
Piatok: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Budúca nedeľa: 22. nedeľa cez rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
24.8.2015 Pondelok 18:30  
25.8.2015 Utorok 7:00  
26.8.2015 Streda 18:30 17:30
27.8.2015 Štvrtok 7:00  
28.8.2015 Piatok 18:30 17:30
29.8.2015 Sobota 18:30  
30.8.2015 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Vendela Krchňávka
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Jozefa
Streda – za zdravie a Božiu pomoc Anny Slabej
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc Zuzky
Piatok – † Ján a Mária Bulkovi s rodinou
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc manžela
Nedeľa – † Štefan Zuzík / † Vladislav Kalus               

Rôzne

Chcel by som sa poďakovať v tomto týždni za upratovanie skupine č. 11 a prosím o upratovanie skupinu č. 12.
Ďakujem skupine, ktorá upratovala za milodar 25 € a taktiež ďakujem za milodar v tomto týždni 200 €.
Minulý týždeň bola zbierka, za všetky milodary úprimné Pán Boh zaplať, v Zubáku bola 218,49 € a v Hornej Breznici 126,25 €.
V tomto týždni som vyplatil stavebný materiál, ako aj materiál na vodu na kúrenie. Zostala dlžoba 4120,18€ za materiál na nábytok a detské ihrisko.
Na kúrenie do Zubáka sme vybrali zatiaľ 4529,34 €
V tomto týždni som objednal dlažbu do celého kostola. Je to taliansky gres v rozmere 65x65 s imitáciou kameňa.
Chcel by som poďakovať tým, ktorí v tomto týždni brigádovali: Petrovi Slabému za špárovanie kamenného obkladu, Miroslavovi Palkovi za murárske práce. Budúci týždeň by sme v prácach pokračovali.
Ústrednou duchovnou témou tohto týždňa bol detský tábor v Novej Dubnici. Chcel by som sa poďakovať predovšetkým animátorom za veľmi krásny a bohatý program pre deti, ďalej chcem poďakovať za dôveru všetkým rodičom, kuchárkam, pánovi Šutriepkovi za dovoz a odvoz detí, tým, ktorí nám darovali potraviny a taktiež aj za finančný milodar v spoločnej sume 115 € a za lieky a zdravotný dozor.

Minulý rok, keďže sme nemali mnohé práce dokončené a bolo nepriaznivé počasie, tak som sa rozhodol, že vynecháme požehnanie vybudovanej časti pastoračného centra. V tomto roku sa ukončilo niekoľko stavieb, a to spodná časť pastoračného centra, ako aj pivnica, schody do pivnice, predný altán a chodníky a taktiež aj veľký altán s krbom a sedením. V tomto roku by sme sa vrátili k tradícii, teda 2. ročníku vzdávania vďaky za všetky práce a aktivity v našej farnosti. Pozývam všetkých z farnosti, teda Zubáčanov aj Hornobrezničanov na požehnanie veľkého altánu a krbu. O 15.00 bude požehnanie a krátka modlitba, potom bude nasledovať vystúpenie detí a (folklórnej skupiny Radosť). Bude nachystané aj občerstvenie v podobe gulášu, kofoly a piva (za dobrovoľný príspevok). Pre deti budú mať animátori  nachystané hry a súťaže. Ukončenie bude ďakovnou sv. omšou o 18.30 vo farskom kostole a po nej bude pre mladých diskotéka (bez alkoholu) a na vlastnú zodpovednosť rodičov.

V pondelok po sv. omši bude stretnutie animátorov.