Oznamy

19. nedeľa cez rok "B" (9.8.2015)

19. nedeľa cez rok "B" (9.8.2015)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Utorok: Sv. Kláry, panny
Streda: Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky
Štvrtok: Sv. Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov
Piatok: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Sobota: Nanebovzatie panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok
Budúca nedeľa: 20. nedeľa cez rok B
V tomto týždni budem zastupovať aj farnosť Lednica, preto a aj kvôli táboru budú sv. omše posunuté.

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
10.8.2015 Pondelok 8:00  
11.8.2015 Utorok 8:00  
12.8.2015 Streda 8:00  
13.8.2015 Štvrtok 7:00 8:30
14.8.2015 Piatok 8:00, 18:30 17:30
15.8.2015 Sobota 8:00, 11:00, 15:00  
16.8.2015 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Gabriel Paroha a manželka
Utorok – † Dušan a Amália Slabí
Streda – † Štefan Kanderka a Vendelín Janči
Štvrtok – za dážď
Piatok – † Vavrín, Rozália a Katarína
Sobota – Mária a Štefan Chudada / Na úmysel ordinára
Nedeľa – Matej, Júlia Balej a rodičia / † Rudolf a Irena Krchňaví 

               

Rôzne

Ďakujem skupine č. 9 za upratovanie a prosím skupinu č. 10.
Ďakujem Milanovi Chudadovi  za dar v podobe štrku na betónovanie dvoch nákladných áut vrátane dovozu.
Ďakujem pánovi Barcíkovi a pánovi Hortovi za dar 10-tich paliet cementu vrátane dovozu.
Ďalej by som sa chcel poďakovať firme BKsteel Braňovi Olejkárovi za železo vrátane dovozu.
Ďakujem veľmi pekne za šalovacie práce chlapom z Breznice v pondelok a v piatok a chcem poďakovať za betonárske práce v stredu a v sobotu všetkým chlapom.
Ďakujem za prípravu jedla pre brigádnikov.
Ďakujem aj všetkým chlapom, ktorí sa zúčastnili rekonštrukcie cintorína v Breznici.
Chcem sa poďakovať animátorom za upratanie fary.
Ďakujem za účasť na sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni.

Ohlášky – Dňa 15. augusta 2015 príjmu vo farskom kostole v Zubáku sviatosť manželstva Jozefína Jánošková, dcéra Ferdinanda a Jozefíny rod. Zacharovej, bývajúca v Zubáku a Pavol Dušička, syn Pavla a Margity rod. Horniakovej, bývajúci v Kolačíne.

Budúcu nedeľu bude zbierka na kúrenie.