Oznamy

18. nedeľa cez rok "B" (2.8.2015)

18. nedeľa cez rok "B" (2.8.2015)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka
Streda: Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Štvrtok: Premenenie Pána, sviatok
Piatok: Sv. Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov
Sobota: Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Budúca nedeľa: 19. nedeľa cez rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
3.8.2015 Pondelok 8:00  
4.8.2015 Utorok 17:30 18:30
5.8.2015 Streda 7:00  
6.8.2015 Štvrtok 18:30 17:30
7.8.2015 Piatok 18:30 17:30
8.8.2015 Sobota 18:30  
9.8.2015 Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Oľga a Ján Dedko
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Amálie Hurínkovej
Streda – † Ján Panenka
Štvrtok – † Matej Ježo a Mária
Piatok – † rodina Martišová, Parohová, Ježová a deti
Sobota – † Jozef Krchňávek
Nedeľa – † Viktor a Jaroslav Paroha, Vladislav Ježo / † Alžbeta, Ján a synovia Burmekovi        

Rôzne

Ďakujem skupine č. 8 za upratovanie a prosím skupinu č. 9.
Ďakujem skupine, ktorá upratovala za milodar 45 €.
Ďakujem Milanovi Chudadovi  za dovezenie štrku na betónovanie a dovoz drenážneho štrku.
Ďakujem všetkým brigádnikom, ktorí pracovali na obkladaní oporného múru a tým, ktorí boli pri betónovaní platne.  
Ďakujem ženám za prípravu jedla pre brigádnikov.
Ďakujem birmovancom a animátorom za brigádu v pondelok.

Porciunkulové odpustky – možno získať dnes vo farských kostoloch úplné odpustky

Spovedanie:
Horná Breznica – Utorok – po sv. omši od 19.00 do 20.00 / Piatok –  pred sv. omšou od 17.00
Zubák – Piatok – po večernej sv. omši od 19.00 do 20.00
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.

V piatok bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.

Spovedať sa bude 20 min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.