Oznamy

12. nedeľa cez rok "B" (21.6.2015)

12. nedeľa cez rok "B" (21.6.2015)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
22.6.2015 Pondelok 7:00  
23.6.2015 Utorok 18:30  
24.6.2015 Streda 18:30 17:30
25.6.2015 Štvrtok    
26.6.2015 Piatok 18:30 17:30
27.6.2015 Sobota 18:30  
28.6.2015 Nedeľa 8:00, 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok - † Miroslav, Mikuláš a Antónia Balážovi
Utorok - † Emil a Viktor Ježo
Streda - Za zdravie a Božiu pomoc Jána a Oľgy
Piatok - † Pavol, Anna Šutriepkovi a rodičia
Sobota - † Štefan, Františka a Alena Pikalkovi
Nedeľa - Za zdravie a Božiu pomoc rodiny Martišovej / † František Kanderka

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 20 a prosím o upratovanie skupinu č. 1.
Ďakujem za milodar 20 € skupine, ktorá upratovala.
Ďakujem za minulotýždňovú zbierku, ktorá bola v Zubáku 118,50 € a v Hor. Breznici 76,4 €. Spolu sa vyzbieralo 4529,34 €.
Chcel by som sa poďakovať za práce vykonané v tomto týždni na pastoračnom centre: za kladenie dlažby a obkladov, firme Munus Petrovi Kováčovi a Michalovi Gíretovi za elektroinštaláciu, Miroslavovi Havkovi za výrobu a dovoz nábytku, Miroslavovi Palkovi za murárske práce.
Marianovi Körmendymu a synovi ďakujem za kladenie podlahy do veľkého altánu.
Chcem sa poďakovať chlapom, ktorí brigádovali v tomto týždni pri kladení kamenného obkladu na budovu.
V pondelok pokračujeme v prácach ako aj počas týždňa.
Ďakujem aj ženám, ktoré varili pre robotníkov.
Ďakujem birmovancom a animátorom za účasť na birmov. sv. omši.

Aj tento rok sa uskutoční detský tábor, ktorý sa bude konať v Novej Dubnici v dňoch 17. – 21. augusta 2015. Cena tábora je 30 €. V prípade záujmu hláste deti v sakristiách kostolov alebo u Martiny Krchňavej v Zubáku a Alexandry Hromádkovej v Hornej Breznici do konca júna. Pri prihlasovaní si nezabudnite prevziať súhlas.

V piatok bude birmovanecká svätá omša o 18.30 vo farskom kostole. Pri tejto svätej omši bude slávnostné Te Deum, kde pozývam všetkých žiakov, učiteľov, rodičov, ako aj členov zastupiteľstva a obecného úradu na poďakovanie za celý školský rok. V tomto týždni sme uzavreli dochádzku birmovancov od začiatku prípravy do konca mája, ktorá bude vyvesená na nástenke. Ak sa nachádzate pod čiarou, nie je dôvod pre paniku, pretože máme celé prázdniny na to, aby sme dosiahli dostatočný počet kreditov, či už vo forme brigád, alebo svätých omší v týždni. Do nutných kreditov sa rátali nedeľné sväté omše a prikázané sviatky, birmovanecké sväté omše a stretká a spoveď.

Stretnutie animátorov ohľadne tábora bude v sobotu o 17. h.

Púť vo Višňovom – informácie vo výveske.