Oznamy

10. nedeľa cez rok "B" (7.6.2015)

10. nedeľa cez rok "B" (7.6.2015)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok: Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
Piatok: Najsvätejšieho srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Budúca nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
8.6.2015 Pondelok 7:00  
9.6.2015 Utorok 7:00  
10.6.2015 Streda 18:30 17:30
11.6.2015 Štvrtok 7:00  
12.6.2015 Piatok 18:30 17:30
13.6.2015 Sobota 18:30  
14.6.2015 Nedeľa 8:00, 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok - † Eduard, Amália a synovia Hurinkovi
Utorok - za. z. a B. p. rodiny Jana
Streda - za z. a B. p. Petra a Zuzany
Štvrtok - za z. a B. p. rodiny Milana
Piatok - † Jozef Burmek
Sobota - † Martin, Anna Balej
Nedeľa - † rodina Kučková, Krajčová a rodičia / † Emil Kusko

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 18 a prosím o upratovanie skupinu č. 19. Ďakujem za milodar 50 € skupine, ktorá upratovala.
Ďakujem za milodar od pútnikov z Turzovky  50€ a 20€.
Ďalej som prijal milodar 100€ a 50€.
Chcel by som sa poďakovať za práce vykonané v tomto týždni na pastoračnom centre.
Zvlášť chcem poďakovať Miroslavovi Palkovi za murárske práce, ako aj finalizáciu stropu a sadrokartónov.
Chcem sa ešte poďakovať za vodoinštalačné práce v pastoračnom centre.
Chcem sa poďakovať za brigádne práce v okolí malého altánu: chodníky, betonáž schodov do pivnice.
Ďakujem Miroslavovi Koprnovi za dovoz štrku na betónovanie.
Chcel by som poďakovať chlapom za rozobratie múru pod futbalovým ihriskom, čím sa rozšíril priestor za kostolom pre ťažké stroje.
Ďakujem Miroslavovi Havkovi aj v tomto týždni za výrobu nábytkov do pastoračného centra a detského ihriska.
Ďakujem chlapom z Breznice ako aj zo Zubáka za práce vykonané vo veľkom altáne.
Ďakujem firme RAŠUB za dlažbu do technických miestností vo veľkosti 70m2.
Ďakujem firme HASTRA za drenážne rúry na odvodnenie okolo fary.
Ďakujem ženám, ktoré upratujú v Breznici za okrášlenie kostola a výsadbu drevín.
Ďakujem rodine, ktorá venovala do pastoračného centra v Breznici nový gauč.
Ďakujem ženám, ktoré v tomto týždni varili pre brigádnikov.
Chcel by som sa ešte poďakovať za dovoz materiálu Mirkovi Havkovi. Budúci týždeň budeme s prácami pokračovať.
Chcem sa ešte poďakovať tým, ktorí pripravili štvrtkovú slávnosť a zvlášť procesiu  a oltáriky, pri ktorých sme mohli požehnať celú farnosť.

Ďakujem tým čo pristúpili ku sviatosti zmierenia a animátorom za piatkové stretnutie a prípravu programu na detský tábor.

Aj tento rok sa uskutoční detský tábor, ktorý sa bude konať v Novej Dubnici v dňoch 17. – 21. augusta. Cena tábora je 30 €. V prípade záujmu hláste deti v sakristiách kostolov alebo u Martiny Krchňavej do konca júna.  Pri prihlasovaní si nezabudnite prevziať súhlas, ktorý následne odovzdáte aj s peniazmi Martine Krchňavej.

V sobotu po sv. omši bude stretnutie animátorov birmovancov. Preberieme si ďalšie témy. Poprosíme, aby animátori birmovancov odovzdali kredity birmovancov.

Od dnes sa zapisujú sv. omše do 1. januára 2016.

Budúci týždeň bude zbierka na kúrenie vo farskom kostole. Za milodary vopred ďakujem.