Oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "B" (31.5.2015)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "B" (31.5.2015)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Justína, mučeníka, spomienka
Streda: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť a prikázaný sviatok
Piatok: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
Budúca nedeľa: Desiata nedeľa v cezročnom období

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
1.6.2015 Pondelok 7:00  
2.6.2015 Utorok 18:30  
3.6.2015 Streda 17:30 18:30
4.6.2015 Štvrtok 18:30 17:30
5.6.2015 Piatok 18:30 17:30
6.6.2015 Sobota 18:30  
7.6.2015 Nedeľa 8:00, 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok - † rodina Kanderková
Utorok - Vladimír a rodina
Streda - za z. a B. p. Gabiky
Štvrtok - † Pavol Korošík ml.
Piatok - † František Dzurko a synovia
Sobota - † Rudko a Viktor Slabí
Nedeľa - † František Haviar a rodičia, rodina Babačová / † Antónia a Anton Vrabec 

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 17 a prosím o upratovanie skupinu č. 18. Ďakujem za milodar 50 € skupine, ktorá upratovala.
Ďakujem za milodar 205 € rodičom prvoprijímajúcich detí a milodar 20 €.
Chcel by som sa poďakovať za práce vykonané v tomto týždni na pastoračnom centre. Zvlášť chcem poďakovať murárom a pomocníkom z Oščadnice, ktorí vykonali práce v pastoračnom centre, ako aj v technických miestnostiach.
Ďalej chcem poďakovať Lukášovi Nižnému a Miroslavovi Palkovi za montáž stropu.
Taktiež chcem poďakovať za ostatné murárske práce v past. centre.
Ďakujem Milanovi Chudadovi a jeho chlapom za výkopové práce v sobotu, taktiež za dovoz drenážnej drte a makadamu.
Ďakujem ženám, ktoré v tomto týždni varili pre brigádnikov.
Ďakujem Mirkovi Havkovi a Ľudovítovi Ocinákovi za stavbu detského ihriska a výrobu lavíc.
Taktiež ďakujem aj za opracovanie dreva na píle.
Chcel by som sa ešte poďakovať za dovoz materiálu Mirkovi Havkovi a Milanovi Chudadovi.
Ďakujem animátorom a birmovancom za natieranie veľkého altánu.
Chcem poďakovať brigádnikom, ktorí mi pomáhali pri betónovacích prácach: schody do pivnice, kladenie kameňa, pokračovanie múru pri kaplnke.
Taktiež chcem poďakovať za úpravu terénu pod chodníky v prednej časti.
Ďakujem Jozefovi Ivanišovi za elektroinštaláciu.
Budúci týždeň budeme s prácami pokračovať.

Chcem sa poďakovať deťom, že chodili v Bielom týždni na detské stretnutia a detské sväté omše. Ďakujem aj animátorom, ktorí sa o ne starali a chystali program, ako aj rodičom a tým, ktorí rozvážali deti domov. Ďakujem animátorom, deťom, rodičom a škole za duchovnú obnovu, ktorú mali štvrtáci v piatok. Ďakujem birmovancom za účasť v piatok na birmovaneckej sv. omši. Chcel by som sa poďakovať rodičom prvoprijímajúcich detí, že prijali pozvanie v sobotu na stretnutie a zhodnotenie slávnosti a animátorom, ktorí boli pri deťoch.

V piatok po sv. omši bude stretnutie animátorov ohľadne tábora. Účasť je povinná.

V sobotu po sv. omši bude stretnutie animátorov birmovancov. Preberieme si ďalšie témy. Poprosíme, aby animátori birmovancov odovzdali do soboty počty kreditov.

Oltáriky – Božie Telo. Vo štvrtok po sv. omši vo farskom kostole sa bude konať procesia na Božie Telo. V prípade pekného počasia, chcem poprosiť ženy, aby pripravili oltáriky.

Spovedanie:
Horná Breznica - Streda – po sv. omši od 18.00 do 19.00 / Piatok –  pred sv. omšou od 17.00
Zubák – Piatok - po večernej sv. omši od 18.00 do 19.00
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.

V piatok bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.

Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.