Oznamy

Nedeľa zoslania Ducha Svätého "B" (24.5.2015)

Nedeľa zoslania Ducha Svätého "B" (24.5.2015)

Liturgický kalendár

Pondelok: Svätodušný pondelok
Utorok: Sv. Filipa Neriho, kňaza
Streda: Sv. Augustína z Canterbury, biskupa
Štvrtok: Sviatok nášho pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
Budúca nedeľa: Deviata nedeľa v cezročnom období - Najsvätejšej trojice, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
25.5.2015 Pondelok 18:30  
26.5.2015 Utorok 18:30  
27.5.2015 Streda 18:30 17:30
28.5.2015 Štvrtok 6:00  
29.5.2015 Piatok 18:30 17:30
30.5.2015 Sobota 18:30  
31.5.2015 Nedeľa 8:00, 11:00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok - † Vladislav a Katarína Panenkovi
Utorok - † František a Apolónia Slabí
Streda - za ružu Antónie Kanderkovej
Štvrtok - † Dušan Panenka
Piatok - † Jozef Burmek
Sobota - † František Bednár
Nedeľa - † Anna, Jozef a Edita / † Božena Hazalová

             

Rôzne

Ďakujem za upratovanie rodičom prvoprijímajúcich detí a zároveň by som sa im chcel poďakovať za milodar, ktorý obetovali na kostol.
Na budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 17.
Ďakujem za milodar pre masmédiá, ktorý bol obetovaný v sume 75,70 €.
Chcel by som sa poďakovať za práce vykonané v tomto týždni na pastoračnom centre.
V tomto týždni sme dokončili aj oporný múr, ako aj šalovacie práce za oporným múrom. Všetkým brigádnikom, ktorí sa podieľali na tomto diele, som veľmi vďačný.
Chcel by som sa ešte poďakovať za dovoz materiálu Mirkovi Havkovi a za sobotňajšiu brigádu pri osádzaní obrubníkov, sadení drevín a skrášlení okolia fary. 
Chcem poďakovať za sponzorský dar záhradníctvu Kozový a jeho majiteľovi za okrasné dreviny a ostatný materiál.
Ďalej by som chcel poďakovať pánovi Pavlovi Majerčíkovi za dar v podobe 90tich kusov obrubníkov.
Ďakujem Mirkovi Havkovi a Ľudovítovi Ocinákovi za stavbu detského ihriska a výrobu lavíc.
Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Budúci týždeň budeme s prácami pokračovať.
Chcel by som sa poďakovať za slávnosť prvého svätého prijímania a všetkým tým, ktorí ju pripravili.

Tento týždeň slávime Biely týždeň, na ktorý sú pozvané všetky deti z Breznice aj zo Zubáka. Všetky večerné sväté omše sú detské (okrem piatku) a pred sv. omšou bude od 17.00 detské stretko, ktoré povedú naši animátori, ktorí sa na vás tešia.

V piatok bude birmovanecká svätá omša na ďalšiu tému.

Ďakujem farskej rade za účasť na stretnutí. Zhodnotili sme doterajšiu prácu a naplánovali sme ďalšie kroky.