Oznamy

7. Veľkonočná nedeľa "B" (17.5.2015)

7. Veľkonočná nedeľa "B" (17.5.2015)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Jána I., pápeža a mučeníka
Streda: Sv. Bernardína Sienského, kňaza
Piatok: Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky
Budúca nedeľa: Nedeľa zoslania Ducha Svätého, Turíce, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
18.5.2015 Pondelok 7:00  
19.5.2015 Utorok 18:30 17:30
20.5.2015 Streda 18:30  
21.5.2015 Štvrtok 6:00  
22.5.2015 Piatok 18:30 17:30
23.5.2015 Sobota 18:30  
24.5.2015 Nedeľa 10.00 8:00

Úmysly

Zubák

Pondelok - † Richard a Melánia Slabí
Utorok -  za zdravie a Božiu pomoc rodiny Martina
Streda - za zdravie a Božiu pomoc sestry Emílie
Štvrtok - † Félix Mikuš
Piatok - rodina Bednárová, Burmeková a Ján Kontiš
Sobota - † Viliam a Helena Slabí

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 16, na budúci týždeň sa skupina vynecháva, upratovať a vyzdobovať kostol budú rodičia prvoprijímajúcich detí.
Ďakujem za milodar 70 € ružencovým spoločenstvám a za minulotýždňovú zbierku na kúrenie vo farskom kostole Zubák 154,59 € a Horná Breznica 81,07 €, celkovo sa na kúrenie vybralo 4334,44 €.
Ďalej som prijal milodar 50 € a 50 €.
V tomto týždni by som sa chcel poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí pracovali na pastoračnom centre, pri stavbe oporného múra – pri betonáži (Peter Brňák), viazanie armatúry (Jozef Bednár a Dušan Marman), šalovacích prácach, zapožičanie šalovacích dielcov (Miroslav Zuzík).
Ďakujem firme BKsteel za promptný dovoz železa, ďalej firme BPS Sverepec a pani Ivete Bláhovej za DT tvárnice.
Ďalej by som chcel poďakovať za vybavenie a dovoz štrku Jánovi Jánoškovi a Milanovi Chudadovi.
Chcel by som poďakovať za pokračovanie v prácach na detskom ihrisku, ako aj výrobe lavíc vo veľkom altáne Miroslavovi Havkovi a Ľudovítovi Ocinákovi.
Chcel by som sa ešte poďakovať za dovoz materiálu Mirkovi Havkovi.
Mladým ďakujem za brigádu na natieraní krovu vo veľkom altáne a Jožkovi Ivanišovi ďakujem za elektroinštaláciu.
Ďakujem aj chlapom za spracovanie dreva.
Ďakujem ženám, ktoré pripravili obed. Budúci týždeň budeme s prácami pokračovať.
Ďakujem birmovancom a animátorom birmovancov za birmovaneckú sv. omšu, ako aj za účasť na stretku a animátorom za stretnutie ohľadom bieleho týždňa.

Slávnosť 1. sv. prijímania sa uskutočni budúcu nedeľu o 10.00 vo farskom kostole. Je to slávnosť celej dediny, tak pozývam všetkých. Počas týždňa bude príprava, ktorá bude spočívať z večernej sv. omše a po nej bude nácvik. Bol by som rád, keby sa zúčastnil aspoň jeden z rodičov.
V sobotu bude sv. spoveď pre deti, rodičov a ich najbližších.
Sv. spoveď bude od 11.00-12.00.

Stretnutie farskej rady sa uskutoční v pondelok o 20.00

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.