Oznamy

6. Veľkonočná nedeľa "B" (10.5.2015)

6. Veľkonočná nedeľa "B" (10.5.2015)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Nerea a Achila mučeníkov, spomienka
Streda: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
Sobota: Jána Nepomúckeho, kňaza a mučeníka, spomienka
Budúca nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
11.5.2015 Pondelok 7:00  
12.5.2015 Utorok 18:30  
13.5.2015 Streda 7:00  
14.5.2015 Štvrtok 18:30 17:30
15.5.2015 Piatok 18:30 17:30
16.5.2015 Sobota 18:30  
17.5.2015 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok - † Jozef Krpelan a rodina
Utorok -  † Jozef Krchňávek a rodina
Streda - za z. a B. P. Márie, Štefana Kanderkových a rodiny
Štvrtok - za z. a B. P. Ivanka
Piatok - † Matej, Lucia Balejovi
Sobota - † Rudolf Gelo
Nedeľa - † Amália a Dušan Slabí / † Anna, Anton Babačovi a rodina

              

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.15 a prosím ďalšiu skupinu č.16. Skupina, ktorá upratovala darovala milodar 65 €. Za milodary Pán Boh zaplať.
V tomto týždni som vďačný za pondelkovú brigádu, nakoľko sme za oporným múrom natiahli geotextíliu, ktorá sa používa na diaľnice, aby pomohla odvodňovaciemu systému.
Ďalej by som chcel poďakovať Jozefovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce na malom altáne.
V tomto týždni budeme v prácach pokračovať na pastoračnom centre, ako aj stavaní oporného múra.
Chcel by som ešte poďakovať rodičom prvoprijímajúcich detí za účasť na sobotňajšom stretnutí.

Dnes je zbierka na kúrenie. Za všetky vaše milodary vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Budúci týždeň bude zbierka na katolícke masmédia.

V piatok bude birmovanecká sv. omša a ďalšia bude týždeň po sv. prijímaní.

V sobotu po sv. omši bude stretnutie animátorov, ktorí majú na starosti biely týždeň.