Oznamy

5. Veľkonočná nedeľa "B" (3.5.2015)

5. Veľkonočná nedeľa "B" (3.5.2015)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
4.5.2015 Pondelok 7:00  
5.5.2015 Utorok 7:00 7:30
6.5.2015 Streda    
7.5.2015 Štvrtok    
8.5.2015 Piatok 19:00  
9.5.2015 Sobota 18:30 17:30
10.5.2015 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok - † Ondrej a Mária Ježo
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc rodiny Kontišovej a Parohovej
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc pútnikov z Višňového
Sobota - † Mária Ondrichová
Nedeľa - za ružu Emílie Bulkovej / † Rudolf a Anna Kostkovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 14 a prosím ďalšiu skupinu č. 15.
Zbierka na seminár činila 94,30 €. Za milodary Pán Boh zaplať.
V tomto týždni som veľmi vďačný za množstvo brigádnej práce, ktorú sme vykonali, zvlášť pri stavbe oporného múra.
Chcel by som poďakovať za pokračovanie v prácach odvodňovacieho systému, pri stavaní armatúry oporného múru a pri jeho betonáži.
Chcem sa poďakovať aj za vysokozdvižný vozík, ktorý nám pri betónovacích prácach nesmierne pomohol.
Ďakujem ženám, ktoré varili pre brigádnikov a taktiež ženám za upratovanie fary.
Ďakujem aj birmovancom za brigádu.
Zhruba máme hotovú asi viac než polovicu múra. Budúci týždeň budeme pokračovať s prácami len v pondelok. Takže ak chcete, môžete prísť v pondelok na brigádu.
Ďalej chcem poďakovať za šalovacie práce.
Chcel by som sa poďakovať Milanovi Chudadovi za dovoz šutru.
Ďalej ďakujem za dar DT-tvárnic – prevádzky Sverepec a za dar železa v podobe roxorov firme BKsteel Branislavovi Olejkárovi.
Práce pokračovali aj v rekonštrukcii pastoračného centra, tam by som chcel poďakovať za murárske práce, vodoinštalačné a kurenárske práce.
Chcem poďakovať Mirkovi Havkovi za dovoz materiálu a taktiež aj za pokračovanie v prácach na detskom ihrisku.
Ďakujem za účasť na sviatosti zmierenia v tomto týždni a animátorom birmovancov na stretnutí v sobotu.

Budúci týždeň bude zbierka na kúrenie.

Prosím ženy, ktoré upratujú kostol, aby nepolievali palmy.

V prípade zaopatrovania počas mojej neprítomnosti volajte na faru do Lednice. Sväté omše nebudú v stredu a vo štvrtok.

V sobotu budú mať stretnutie rodičia prvoprijímajúcich detí. O deti sa postarajú animátori.