Oznamy

4. Veľkonočná nedeľa "B" (26.4.2015)

4. Veľkonočná nedeľa "B" (26.4.2015)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza
Streda: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy
Piatok: Sv. Jozefa, robotníka
Sobota: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
27.4.2015 Pondelok 7:00  
28.4.2015 Utorok 18:30  
29.4.2015 Streda 17:30 18:30
30.4.2015 Štvrtok 7:00  
1.5.2015 Piatok 18:30 17:30
2.5.2015 Sobota 18:30  
3.5.2015 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok - † Milan a Júlia Burmekovi
Utorok - † Ondrej, Helena a rodina Bučkovi
Streda - † Štefan, Katarína a synovia
Štvrtok - † Rodina Kanderková
Piatok - rodina Zacharová a Jánošková
Sobota - † Matej a Antónia Podojovi
Nedeľa - † František a Rozália Kováčová / za zdravie a Božiu pomoc Vladimíra a rodiny

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.13 a prosím ďalšiu skupinu č.14.
Ďakujem za milodary v tomto týždni 20 € a 500 €.
Chcel by som poďakovať brigádnikom za prácu v pastoračnom centre.
V priebehu minulého týždňa a v tomto týždni, tak ako ste si mnohí všimli, sme začali stavbu, ktorá je technicky veľmi náročná, ktorou je oporný múr, ktorý predeľuje terajšie humno a budúcu kotolňu. Tento priestor je veľmi náročný, nakoľko je umiestnený v kopci. Som veľmi vďačný za každú pomoc pri stavbe oporného múra. Výkopové práce trvali 4 dni plného času a vyviezli sme 130 tatier hliny. Na tomto diele pracovali dva bagre a tri nákladné autá. Ďalej bolo nutné naviesť makadam, odvodniť a zdrenážovať, urobiť nový šachtový systém, makadam zhutniť, urobiť armatúru a zabetónovať. Vďaka Bohu sa nám to podarilo urobiť za 7 pracovných dní. Za veľmi náročný výkop a obetavosť by som chcel poďakovať Milankovi Chudadovi a celej jeho firme, ako aj za zhutnenie a užabovanie makadamu. Chcel by som poďakovať statikom a geodetom z firmy Visia, ktorí každodenne sledovali priebeh stavby. Chcem poďakovať Miroslavovi Koprnovi za navážku makamadu a jeho vyrovnanie ťažkotonážnym bagrom. Taktiež ďakujem za ochotu a obetavosť jeho chlapcov vo firme. Chcem sa poďakovať tým, ktorí pomáhali pri kladení drenážnych rúr a osádzaní šácht. Ďalej ďakujem chlapom z Breznice za šalovacie práce a zubáckym chlapom, ktorí si vybrali dovolenku za celodenné viazanie armatúry. Ďakujem Branislavovi Olejkárovi za promptný dovoz železa z firmy BKsteel. A napokon sa chcem poďakovať Jurajovi Štefancovi za betonáž, ako aj všetkým brigádnikom, ktorí mi počas týždňa pomohli pri týchto prácach.
Ďakujem aj niektorým birmovancom za brigády v tomto týždni.
Taktiež sa chcem poďakovať brigádnikom pri betónovaní schodov.

V tomto týždni budeme s prácami v pastoračnom centre pokračovať, ako aj so stavbou oporného múra. Vopred za akúkoľvek pomoc ďakujem. Chcel by som ešte poznamenať, že všetky tieto práce boli vykonané zdarma. V piatok bola duchovná obnova prvákov, za čo ďakujem rodičom, škole a zvlášť animátorom, ktorí sa o nich starali.

Dnes je zbierka na seminár.

Stretnutie animátorov birmovancov bude v sobotu po sv. omši.

Spovedanie:
Horná Breznica - Streda – po sv. omši od 18:00 do 19:00 / Piatok – pred sv. omšou od 17:00
Zubák – Piatok - po večernej sv. omši od 18:00 do 19:00
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna. V piatok bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7:30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9:30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.