Oznamy

3. Veľkonočná nedeľa "B" (19.4.2015)

3. Veľkonočná nedeľa "B" (19.4.2015)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok: Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
Piatok: Sv. Juraja, mučeníka
Sobota: Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Budúca nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
20.4.2015 Pondelok 15:00  
21.4.2015 Utorok 18:30  
22.4.2015 Streda 18:30 17:30
23.4.2015 Štvrtok 7:00  
24.4.2015 Piatok 18:30 17:30
25.4.2015 Sobota 18:30  
26.4.2015 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok - † Jozef Krpelan a rodina
Utorok - † rodina Fabulcová
Streda - Rudolf Bednár
Štvrtok - † Jozef a Eva Kuvikovi
Piatok - † Rudolf a Pavol
Sobota- † rodina Hamšíková
Nedeľa - za zdravie a Božiu pomoc rod. Ferdinanda / † Eva, Anton a Zdeno Bednárovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.12 a prosím ďalšiu skupinu č.13.
Ďakujem za milodary v tomto týždni 50 € a 50 €.
Chcel by som poďakovať brigádnikom za prácu v pastoračnom centre.
Ďakujem Jankovi Jánoškovi a Milankovi Chudadovi za dovoz štrku na betónovanie.
Miroslav Koprna daroval navážku makadamu a Milan Chudada navážku štrku, taktiež ďakujem celej jeho firme za výkopové práce.
Ďakujem chlapom z Breznice za šalovacie práce a ostatným za brigádu pri betónovaní schodov. V týchto prácach budeme pokračovať budúci týždeň.
Ďakujem firme BKsteel za dovoz železa na oporný múr – roxory, ohýbané železo na armatúru.
Ďakujem ženám, ktoré varili brigádnikom.
Ďakujem aj tým, ktorí upratali a očistili hlavnú cestu.
Ďakujem všetkým brigádnikom, ktorí pomáhali pri drenážnom systéme.
Ďakujem Bohuznámemu darcovi za šalovacie dosky.
Budúci týždeň budeme v prácach pokračovať, čaká nás dokončenie výkopových prác, šalovacie práce, stavba armatúry a betonáž oporného múru. Ak máte čas, mali by sme brigádovať od pondelka každý deň. Ktorí by ste mali čas a chuť, môžete prísť, pozývame aj birmovancov.
Chcel by som poďakovať za stretnutie animátorov a birmovancov, ako aj rodičom prvoprijímajúcich detí a animátorom, ktorí boli pri deťoch.

Budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania.

V pondelok bude pohrebná sv. omša za zosnulého Petra Zuzíka o 15:00, ranná sv. omša nebude.

V piatok bude duchovná obnova pre prvákov.