Oznamy

2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva v cezročnom období "B" (12.4.2015)

2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva v cezročnom období "B" (29.3.2015)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
13.4.2015 Pondelok 7:00  
14.4.2015 Utorok 18:30  
15.4.2015 Streda 18:30 17:30
16.4.2015 Štvrtok 7:00  
17.4.2015 Piatok 18:30 17:30
18.4.2015 Sobota 18:30  
19.4.2015 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok - † František Ježo a rodičia
Utorok - † Rudolf a Júlia Pavúčkovi
Streda - † Štefan, Katarína a synovia Dzurkovi
Štvrtok - † Viktor, Jaroslav Paroha a Vladislav Ježo
Piatok - † Rudolf Kanderka
Sobota - † Kamil Hurínek
Nedeľa - † Vendelín, Katarína Galkovi, Anna a Peter Galko / † Mirko Dávid

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.11 a prosím ďalšiu skupinu č.12.
Zbierka na Boží hrob činila 172,40 € a na kúrenie sa vybralo 364,70 €. Celkovo sa na kúrenie vybralo 4098,78 €. Za všetky milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.
Ďakujem aj za milodary v tomto týždni 100 € a 50 €.
Chcel by som poďakovať tým chlapom, ktorí v tomto týždni pracovali na pastoračnom centre a kanalizácii, penetrácii schodov, odšalovacích prác.
Ďakujem firme Munus za elektroinštalačné práce.
Ďakujem za dovoz stavebného materiálu Mirkovi Havkovi a Jánovi Ivanišovi.
Zvlášť by som chcel poďakovať v tomto týždni pánovi Barcíkovi za kamión cementu, čo činí 17 paliet.
Taktiež ďakujem stavebninám Dinostav za 2 palety cementu.
Ďakujem aj pánovi Kubalovi pri vybavovaní stavebného materiálu.
Ďakujem animátorom a deťom za detské stretko, ako aj rodičom. Ďakujem animátorom birmovancov za účasť na sobotňajšom stretku.

Dnes pri sv. omšiach za obvyklých podmienok môžeme prijať úplné odpustky, nakoľko je nedeľa Božieho milosrdenstva (sv. spoveď, sv. prijímanie, čisté srdce).

V piatok bude birmovanecká sv. omša o 18.30. Poprosím birmovancov, ako aj animátorov birmovancov, aby prišli na sv. omšu.

Stretnutie prvoprijímajúcich rodičov bude v sobotu po sv. omši. Ak prídete s deťmi, postarajú sa o ne animátori.

Sviatosť manželstva prijmú Martina Gelová, dcéra Ladislava a Danky r. Eglyovej, bývajúca v Zubáku a Marcel Kováč, syn Jozefa a Anny r. Kuvikovej, bývajúci v Kvašove. Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech ju oznámi na farskom úrade.