Oznamy

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania v cezročnom období "B" (5.4.2015)

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania v cezročnom období "B" (5.4.2015)

Liturgický kalendár

Pondelok: Veľkonočný pondelok, slávnosť
Všetky dni v týždni sú v rámci veľkonočnej oktávy - slávnosti.
Budúca nedeľa: Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
6.4.2015 Pondelok 8:00 9:00
7.4.2015 Utorok 18:30  
8.4.2015 Streda 18:30 17:30
9.4.2015 Štvrtok 7:00  
10.4.2015 Piatok 18:30 17:30
11.4.2015 Sobota 18:30 17:30
12.4.2015 Nedeľa 8.00 a 17.00 7:00

Úmysly

Zubák

Pondelok – † Rudolf a Agnesa Parohovi
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc r. Pavla
Streda – † Ondrej, Mária a Rudolf
Štvrtok – † Mirka Balážová
Piatok – † Štefan a Hermína Ondrichovi
Sobota – † r. Kučková a rodičia
Nedeľa – † r. Babačová / rodina Ježová a Kanderková

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.10 a prosím ďalšiu skupinu č.11.
Ďakujem skupinám za zbierku na kvety a veľkonočnú výzdobu 221 €, z toho sa kúpili kvety za 99,30 €, čiže ostatné prostriedky v sume 121,70 € boli obetované na kúrenie v kostole.
Ďakujem za milodar 20 €.
Zbierka pre kresťanov, ktorí sú prenasledovaní vo svete činila 75,38 €.
Za všetky Vaše milodary úprimne zo srdca ďakujem.
Chcel by som poďakovať za účasť na sv. spovedi v tomto týždni.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili veľkonočných slávností a zvlášť ďakujem tým, ktorí ich pomáhali zorganizovať: spevákom, organistom, kostolníkom, miništrantom, požiarnikom, lektorom, mimoriadnym rozdávateľom.
Chcel by som ešte poďakovať za účasť na adorácii vo štvrtok aj v piatok v Zubáku.
Chcel by som poďakovať tým chlapom, ktorí v tomto týždni pracovali na pastoračnom centre a očistili kameň na podeste.

Poprosil by som, aby birmovanci priniesli čo najskôr birmovné lístky, nakoľko tento týždeň bol posledný, ak ho neprinesú, budem to chápať tak, že nemajú záujem. Stretnutie animátorov birmovancov bude už túto sobotu po večernej sv. omši v Zubáku. Po svätej omši sa stretneme na farskom úrade. Prvá birmovanecká sv. omša za účasti animátorov ako aj birmovancov bude 17. apríla v piatok o 18.30.

V nedeľu po rannej sv. omši v Zubáku a po rannej sv. omši v Hornej Breznici, mimoriadni rozdávatelia prinesú chorým sv. prijímanie.

Budúcu nedeľu pri ranných sv. omšiach za obvyklých podmienok môžete prijať úplné odpustky, nakoľko je nedeľa Božieho milosrdenstva (sv. spoveď, sv. prijímanie, čisté srdce).

Pri všetkých sv. omšiach je veľkonočná zbierka, ktorá je obetovaná v Zubáku na kúrenie v kostole.

V piatok bude detská sv. omša o 18.30 a detské stretko o 16.30. Pozývame všetky deti.