Oznamy

Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa v cezročnom období "B" (29.3.2015)

Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa v cezročnom období "B" (29.3.2015)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Štvrtok Veľkého týždňa - Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok: Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti pána
Sobota: Biela veľká sobota
Budúca nedeľa: Veľkonočná nedeľa, Pánovho zmŕtvychvstania v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
30.3.2015 Pondelok 7:00  
31.3.2015 Utorok 18:30  
1.4.2015 Streda 18:30 17:30
2.4.2015 Štvrtok 18:30 17:00
3.4.2015 Piatok 17:30 15:00
4.4.2015 Sobota 18:30  
5.4.2015 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc Petra a Zuzany
Streda – † rodina Grebiková
Štvrtok – Milan Janči a rodičia
Sobota – † František a Anna Zuzíkovi
Nedeľa – † Mirka Balážová / † Anna Kostková a syn Miroslav

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 9 a prosím ďalšiu skupinu č. 10.
Chcel by som sa poďakovať chlapom z Breznice za šalovacie práce a veľmi pekne ďakujem brigádnikom v stredu a sobotu za betónovanie podesty.
Chcel by som poďakovať Pavlovi Marušíkovi, Mirkovi Havkovi a pánovi Malovi za drevo na detské ihrisko.
Ďalej ďakujem za výkopové práce Milanovi Chudadovi.
Ďakujem ženám a škôlke za varenie a prichystanie obedov pri spovedi.
Zároveň by som chcel poďakovať všetkým, ktorí pristúpili ku sviatosti zmierenia a kňazom, ktorí spovedali v našej farnosti.

Ďakujem všetkým birmovancom, ktorí sa prišli zapísať a odovzdali birmovný lístok. Ak sa niekto zabudol zapísať, môže tak urobiť ešte v tomto týždni, vrátane terajších siedmakov. Každý birmovanec dostal birmovný lístok, ktorý vyplní a v tomto týždni mi ho donesie, najlepšie po sv. omšiach, alebo budúcu nedeľu. Na birmovnom lístku nemusia vypĺňať birmovné meno ani mená birmovných rodičov, ak ich ešte nevedia. Ak boli krstení v inej farnosti, taktiež to nemusia vyplniť. Avšak ostatné informácie je potrebné vypísať. Najbližšie stretnutie birmovancov a animátorov birmovancov bude vyhlásené po Veľkej noci.

Ak ste sa nestihli vyspovedať, tak môžete prijať svätú spoveď v Hornej Breznici v stredu od 16:45 do svätej omše a v Zubáku po svätej omši.

Na Zelený štvrtok bude po sv. omši meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom po večernej sv. omši. Potom bude zložená Sviatosť. Sviatosť bude zložená o 20:15.

Na Veľký piatok sa bude konať krížová cesta v kostole, nakoľko obrady Veľkého piatku sa uskutočnia aj v Hornej Breznici. Krížová cesta vo farskom kostole bude pred obradmi o 16:30 a povedú ju animátori farnosti. Obrady Veľkého piatku v Zubáku budú o 17:00. Krížová cesta v Hornej Breznici bude o 14:30 a obrady Veľkého piatku budú o 15:00. Po večerných obradoch vo farskom kostole bude meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom.
Na Veľký piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu vo farskom kostole v Zubáku bude od 8:00 vyložená Sviatosť oltárna. Sviatosť oltárna sa uschová o 18:00. V Hornej Breznici bude vyložená Sviatosť na Bielu sobotu o 8:30 a uschovanie Sviatosti oltárnej bude o 16:00.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera, ktorá bude obetovaná na potreby farnosti. Taktiež bude aj zbierka pri Božom hrobe. Za všetky vaše milodary vopred vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Zaopatrovanie chorých bude túto stredu ráno od 7:30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9:30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili k spovedi pred veľkonočnými sviatkami. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Dnes je zbierka pre kresťanov, ktorí sú prenasledovaní vo svete.