Oznamy

Piata pôstna nedeľa v cezročnom období "B" (22.3.2015)

Piata pôstna nedeľa v cezročnom období "B" (22.3.2015)

Liturgický kalendár

Streda: Zvestovanie Pána, slávnosť
Budúca nedeľa: Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná nedeľa) v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
23.3.2015 Pondelok 7:00  
24.3.2015 Utorok 7:00  
25.3.2015 Streda 18:30 17:30
26.3.2015 Štvrtok 7:00  
27.3.2015 Piatok 18:30  
28.3.2015 Sobota 18:30  
29.3.2015 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Chudej a Velikej
Utorok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Šegalovej
Streda – † Helena a Gejza
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Júlie
Piatok – za zdravie a pomoc duchovného otca
Sobota – za zdravie a Božiu pomoc Petra a Pavla Kanderkových
Nedeľa – † Miroslav Dávid a rodina / † Antónia a Jozef

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.8 a prosím ďalšiu skupinu č. 9.
Chcel by som poďakovať za minulotýždňovú zbierku v Zubáku 119,26 € a v Breznici 64,20 €.
Celkovo sa na kúrenie vyzbieralo 3734,08 €.
Chcel by som poďakovať Bohu známemu darcovi za nábytky, ktoré sme dostali do hospodárskych miestností a garáže. Taktiež firme HASTRA za postele, ktoré venovali do pastoračného centra v Hornej Breznici. Ďakujem aj ženám, ktoré ich vyčistili.
Chcel by som poďakovať za odvoz tohto materiálu Mirkovi Havkovi a Milankovi Chudadovi.
Chcel by som poďakovať firme BKsteel, ktorá darovala železo na oporný múr.
Taktiež chcem poďakovať za murárske práce v tomto týždni všetkým brigádnikom, menovite Dominikovi Brňákovi za sieťkovanie.
Taktiež ďakujem firme MUNUS za elektroinštaláciu.
Chcel by som poďakovať Pavlovi Marušíkovi, Ľudovítovi Ocinákovi a Mirkovi Havkovi za ťažbu dreva na detské ihrisko a lavice do veľkého altánu.
Zvlášť by som chcel poďakovať za výkopové práce Milankovi Chudadovi a jeho spolupracovníkom.
Taktiež chcem poďakovať aj Ľubomírovi Hôrkovému za pomoc pri výkopových prácach.
Ďakujem dievčatám, ktoré varili v sobotu pre chlapov guláš.
Chcem poďakovať aj animátorom za trpezlivosť a za to, že sme naplánovali ďalšie veci v tomto roku v našej farnosti.
Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za účasť na stretnutí.

Ďakujem všetkým birmovancom, ktorí sa prišli zapísať. Ak sa niekto zabudol zapísať, môže tak urobiť ešte v tomto týždni. Taktiež v tomto týždni budem oslovovať aj animátorov k birmovancom. Každý birmovanec dostal birmovný lístok, ktorý vyplní a v tomto týždni mi ho donesie, najlepšie po sv. omšiach, alebo budúcu nedeľu. Na birmovnom lístku nemusia vypĺňať birmovné meno ani mená birmovných rodičov, ak ich ešte nevedia. Ak boli krstení v inej farnosti, taktiež to nemusia vyplniť. Avšak ostatné informácie je potrebné vypísať. Najbližšie stretnutie birmovancov a animátorov birmovancov bude vyhlásené po Veľkej noci.

Spoločná svätá spoveď bude v Zubáku 24.3.2015 v utorok: o 10:00-11:30 a o 15:00-16:30
V Hornej Breznici 24.3.2015: o 10:30-11:30 a o 14:30- 16:00
Privravte si predovšetkým srdcia na dôstojné slávenie Veľkonočných sviatkov. Každú pol hodinu budeme rozdávať sv. prijímanie

Krížové cesty:
Zubák - piatok pred sv. omšou, nedeľa – po rannej sv. omši
Horná Breznica - piatok po sv. omši, nedeľa – po sv. omši

Na budúci týždeň v noci z 28. na 29. marca sa mení čas.