Oznamy

Druhá pôstna nedeľa v cezročnom období "B" (1.3.2015)

Druhá pôstna nedeľa v cezročnom období "B" (1.3.2015)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: Tretia pôstna nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.3.2015 Pondelok    
3.3.2015 Utorok 7:00  
4.3.2015 Streda 16:30 17:30
5.3.2015 Štvrtok 7:00  
6.3.2015 Piatok 17:30 16:30
7.3.2015 Sobota 17:30  
8.3.2015 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Utorok – za zdravie rodiny Martišovej
Streda – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa Pavúčka
Štvrtok
Piatok – † Katarína, Štefan a  Miroslav
Sobota – † František Haviar
Nedeľa – † Viktor, Júlia a Pavol Jánoškovi / † Štefan Bartoš

              

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 5 a prosím ďalšiu skupinu č. 6.
V tomto týždni som prijal milodar 30 € od skupiny, ktorá upratovala.
Ďakujem za zbierku na charitu, ktorá bola 114,33 € a v tomto týždni sme odoslali aj biskupskému úradu 386,38 € do podporného fondu.
V tomto týždni by som sa chcel poďakovať tým, ktorí pracovali na pastoračnom centre, a to jednotlivcom ako aj firmám: chlapom, ktorí urobili a dokončili podlahové kúrenie, brigádnikom a murárom za murárske práce, za dovoz štrku Jankovi  Jánoškovi a Milanovi Chudadovi, a zvlášť ďakujem za betonárske práce na podlahe firme MIPO. Ak to bude možné, v budúcom týždni by som chcel s prácami pokračovať.

Spovedanie:         
Horná BreznicaStreda – po sv. omši od 18.00 do 19.00 / Piatok –  pred sv. omšou od 16.00
ZubákPiatok – po večernej sv. omši od 18.00 do 19.00
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.
V piatok bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.
Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9.30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.

Krížové cesty:
Zubákpiatok pred sv. omšou / nedeľa – po rannej sv. omši  
Horná Breznicapiatok po sv. omši / nedeľa – po sv. omši