Oznamy

6. nedeľa v cezročnom období "B" (15.2.2015)

Šiesta nedeľa v cezročnom období "B" (15.2.2015)

Liturgický kalendár

Streda: Popolcová streda, Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi
Budúca nedeľa: Prvá pôstna nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
16.2.2015 Pondelok 7:00  
17.2.2015 Utorok 7:00  
18.2.2015 Streda 18:00 16:30
19.2.2015 Štvrtok 7:00  
20.2.2015 Piatok 17:30 16:30
21.2.2015 Sobota 17:30  
22.2.2015 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok
Utorok – † Jozef a Milan Miščí a rodičia
Streda – † Alžbeta a Michal Štefaňák
Štvrtok – za zdravie a Božiu pomoc rodiny Evy a Jána
Piatok – za zdravie a Božiu pomoc Jána a Oľgy
Sobota – † Anna Švajcová a František Repan
Nedeľa – † Jozef Branderský / † Anna Babačová a rodina

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 2 a prosím ďalšiu skupinu č. 3.
V tomto týždni som prijal milodar 30 €, od skupiny, ktorá upratovala.
Ďalej ďakujem za milodary 50 € .
V tomto týždni by som sa chcel poďakovať tým, ktorí pracovali na vodoinštalácii, nakoľko rozvody vody sú už hotové, taktiež by som chcel poďakovať tým, ktorí namontovali okná a dvere do pastoračného centra. V budúcom týždni by som chcel s prácami pokračovať.

Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V piatok sú pôstne dni a v tomto týždni máme prikázaný pôst - Popolcovú stredu, ktorý nás viaže vo svedomí zdržať sa mäsitého pokrmu. Každý pôst môžeme obetovať na nejaký úmysel. Nezabudnime začať pôstne obdobie svätou spoveďou a radi prichádzajme počas pôstu na sväté omše, aby sme mohli často prijímať sväté prijímanie. Ďakujem miništrantom za účasť na miništrantskom stretku.

Krížové cesty:
Zubák - piatok pred sv. omšou, nedeľa – po rannej sv. omši
Horná Breznica - piatok po sv. omši, nedeľa – po sv. omši

Dnes je zbierka na kúrenie v kostole v Zubáku, budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.