Oznamy

4. nedeľa v cezročnom období "B" (1.2.2015)

Štvrtá nedeľa v cezročnom období "B" (1.2.2015)

Liturgický kalendár

Pondelok: Obetovanie Pána, sviatok
Utorok: Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Štvrtok: Sv. Agáty, panny a mučenice
Piatok: Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.2.2015 Pondelok 17:30 16:30
3.2.2015 Utorok 16:30 17:30
4.2.2015 Streda 7:00  
5.2.2015 Štvrtok 7:00  
6.2.2015 Piatok 17:30 16:30
7.2.2015 Sobota 17:30  
8.2.2015 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok - †Anna a Jozef Duričovi, dcéra Anna
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc  rodiny Milana Chudého
Streda - † Jaroslav Loduha a rodina
Štvrtok - † Miroslav Dávid ml.
Piatok - † Ján Bulko
Sobota - † Rudolf a Anna Kostkovi
Nedeľa - † Rudolf Kanderka / † Vavrinec, Rozália a Katarína

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.20 a prosím ďalšiu skupinu č. 1.
Ďakujem za milodar 50 €, ktorý som prijal v tomto týždni.
V tomto týždni by som sa chcel poďakovať Milanovi Chudadovi za výkopové práce a Jankovi Ivanišovi za dokončenie omurovania v pastoračnom centre. V budúcom týždni by som chcel s prácami pokračovať.
Ďakujem za minulotýždňovú zbierku na kúrenie vo farskom kostole v Zubáku 218,41 € a v Hornej Breznici 137,90 €. Celkovo sa vybralo 3347,52 €.

Milí bratia a sestry, manželia a rodičia, otcovia a mamy, drahí starí rodičia, drahá mládež, povzbudzujem vás k prežívaniu veľkej vďačnosti za dar života, rodiny a manželstva. Tešme sa, že napriek veľkým ťažkostiam sú mnohí, ktorí chcú žiť a chrániť tieto vzácne hodnoty. Chcem pozvať každého z vás a z vašich známych k účasti na sobotňajšom referende, ktoré nie je namierené proti nijakej skupine ľudí. Postoj Cirkvi nie je mlčanie, ale povzbudenie a podpora práv každého jednotlivca na slobodné a zodpovedné vyjadrenie sa k dôležitým všeľudským otázkam, na ktorých stojí posvätné dedičstvo našich otcov a mám! Nech je naša angažovanosť cestou k novému požehnaniu pre každú rodinu našej diecézy, aj pre celé Slovensko. Spojme sa všetci v úprimnej modlitbe v našich rodinách a chrámoch ako aj v piatkovom pôste na tento úmysel. Zo srdca žehnám každej farnosti, rodine aj každému a každej z vás. Mons. Tomáš Galis, váš biskup.

V pondelok budeme požehnávať hromničné sviečky a v utorok bude svätoblažejské požehnanie (ochrana pred ochoreniami hrdla)

Vyhodnotenie súťaže miništrantov a stretko miništrantov bude budúci týždeň.

Hasiči nás srdečne pozývajú na tradičný Hasičský ples, ktorý sa uskutoční dňa 7. februára 2015 v KD v Zubáku. Cena vstupenky je 20 € a zakúpiť si ich môžete u Miroslava Havka.

Dobrovoľný hasičský zbor v Hornej Breznici vás srdečne pozýva na fašiangovú zabíjačku 14. februára 2015 od 9.00 hodiny.

Spovedanie:
Horná Breznica – Utorok – po sv. omši od 18:00 do 19:00 / Piatok –  pred sv. omšou od 16:00
Zubák – Piatok - po večernej sv. omši od 18:00 do 19:00
Počas spovedania bude vyložená Sviatosť oltárna.

V piatok bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť a krížová cesta.

Spovedať sa bude 20. min. pred každou sv. omšou.

Zaopatrovanie chorých bude tento piatok ráno od 7:30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom okolo 9:30 v Hornej Breznici. Poprosil by som, ak máte starých a chorých doma, ktorí nevládzu prísť do kostola, aby ste ich povzbudili ku každomesačnej sv. spovedi. Nových môžete nahlásiť počas mesiaca v sakristiách kostolov.