Oznamy

Druhá nedeľa po Narodení Pána - Svätá rodina "B" (4.1.2015)

Druhá nedeľa po Narodení Pána - Svätá rodina "B" (4.1.2015)

Liturgický kalendár

Utorok: Zjavenie Pána - Traja králi, slávnosť, prikázaný sviatok
Streda: Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza
Budúca nedeľa: Tretia nedeľa po Narodení Pána – Krst Krista Pána, rok B, koniec vianočného obdobia

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
5.1.2015 Pondelok 7:00  
6.1.2015 Utorok 8.00 a 11.00 9:30
7.1.2015 Streda 17:30  
8.1.2015 Štvrtok 7:00  
9.1.2015 Piatok 17:30 16:30
10.1.2015 Sobota 17:30  
11.1.2015 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Utorok - † František a Rozália Kováčová
Nedeľa - za zdravie a Božiu pomoc rodiny Júlie / † Štefan, Emil a Jozef

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.16 a prosím ďalšiu skupinu č.17.
Zvlášť by som chcel poprosiť mladé rodiny a mladé ženy, aby sa tie, ktoré neupratujú kostol, zapísali a pripojili buď k skupinám, ktoré sa rozpadajú, alebo vytvorili nové skupiny.
V tomto roku sa budem snažiť počas letných mesiacov urobiť nový zoznam pri vhodnej príležitosti, ako je guláš alebo nejaké posedenie a tam by sme vytvorili reorganizáciu skupín. Avšak je potrebné, aby sme vedeli, s ktorými ženami môžeme v skutočnosti rátať. Tento problém vnímam ako dosť náročný, nakoľko za veľmi krátky čas, ako tu pôsobím, sa počet skupín, ktoré upratujú kostol, zmenšil. Preto by bolo vhodné sa nad touto službou zamyslieť, pretože mnohé staršie ženy už nevládzu a niektorým mladým ženám a dievčatám sa upratovať nechce, aj keď do kostola chodia.
Chcel by som poďakovať za novoročnú zbierku, ktorá bola taktiež obetovaná na renováciu pastoračného centra: Zubák – 267,88 € a Horná Breznica 113,15 €.
Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom, ktorí počas sviatkom rozdávali sv. prijímanie chorým.
Chcem poďakovať animátorom, ktorí navštívili spolu so mnou chorých, ako aj za výrobu darčekov pre nich.
Od budúceho týždňa pokračujeme v prácach renovácie pastoračného centra v Zubáku.
Ďakujem Jankovi Žabkovi za montáž garážových dverí.
Ďakujem všetkým tým, ktorí prijali sviatosť zmierenia.
Ďakujem animátorom za upratanie centra a chlapom, ktorí mi pomohli v náročnej situácii pripraviť ubytovacie priestory pre tých, ktorí slávili Silvestra v našej farnosti.

Jasličková pobožnosť – 4. januára 2015 o 14:00 v Breznici a 0 16:00 v Zubáku.

V tomto týždni si môžete pozrieť na internete hospodárenie farnosti a štatistiku, ako aj všetky dary, ktoré sme prijali za rok 2014.

Od tohto týždňa si môžete zapísať sv. omše do 1. júla.

Na sviatok Zjavenia Pána budem požehnávať Trojkráľovu vodu a kriedu, ktoré si môžete zobrať po sv. omšiach a ak máte záujem, tak si môžete nahlásiť požehnanie domu. Nezabudnite uviesť presnú adresu a telefónne číslo.