Oznamy

Prvá nedeľa po Narodení Pána - Svätá rodina "B" (28.12.2014)

Prvá nedeľa po Narodení Pána - Svätá rodina "B" (28.12.2014)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Silvestra I., pápeža, spomienka
Štvrtok: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, slávnosť s oktávou
Piatok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spom., prvý piatok v mesiaci
Sobota: Sobota vo Vianočnom období, Najsvätejšieho mena Ježiš
Budúca nedeľa: Druhá nedeľa po Narodení Pána, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
29.12.2014 Pondelok 7:00  
30.12.2014 Utorok 17:30  
31.12.2014 Streda 17:00 15:00
1.1.2015 Štvrtok 8.00 a 11.00 9:30
2.1.2015 Piatok 17:30 16:30
3.1.2015 Sobota 17:30  
4.1.2015 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Utorok - † Antónia, Ľudovít

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.14 a prosím ďalšiu skupinu č.15.
Ďakujem za milodar, ktorý som prijal 50 €.
Ďakujem tým, ktorí organizovali vianočný koncert a ďakujem aj za výťažok, ktorý venovali na farnosť 70 €.
Chcel by som poďakovať za vianočnú zbierku na Božie narodenie Zubák - 292,61 € a Horná Breznica 178,14 €.
Ďalej chcem poďakovať za zbierku na sviatok sv. Štefana v Zubáku – 117,20 € a v Breznici sa zbierka prekladá na Silvestra, nakoľko sme na ňu zabudli.
Zvlášť by som chcel poďakovať koledníkom, ako aj všetkým ľuďom, ktorí ich prijali a darovali sladkosti, ovocie, alkohol pre robotníkov a predovšetkým finančný milodar. V Zubáku koledníci vybrali 1115 € a v Hornej Breznici 850 €. Výťažok z koledy bude obetovaný na renováciu past. centra a pri kolaudácii bude rozpočet zverejnený na internete, ako aj vyhlásený v oznamoch.
Za všetky Vaše milodary a prijatie chcem vysloviť úprimné Pán Boh zaplať.
Chcel by som na záver ešte poďakovať všetkým, ktorí pripravili vianočnú výzdobu v obidvoch kostoloch.
Chcem poďakovať za účasť na prednáške o trpezlivosti v sobotu.
Chcel by som ešte raz poďakovať rodičom a deťom, ktorí sa zúčastňovali na rorátnych sv. omšiach a ktoré vyvrcholili detskou sv. omšou na Štedrý deň a ďakujem aj animátorom, ktorí ich sprevádzali.
Chcel by som poďakovať za všetky vianočné pozdravy, ako aj za hmotné dary.
Ďakujem aj mimoriadnym rozdávateľom, ktorí rozdávali sv. prijímanie na Božie narodenie.

Na Nový rok budú mimoriadni rozdávatelia rozdávať sv. prijímanie po prvej sv. omši. Za ich službu veľmi pekne ďakujem.

V nedeľu o 16.00 – 28.decembra bude nácvik na jasličkovú.

Na Silvestra bude poďakovanie za starý rok a vyhlásenie štatistiky.

Od Silvestra sa budú zapisovať úmysly sv. omší na termíny od decembra do 1. júla.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci január. V piatok navštívime chorých s animátormi, ktorí im prinesú darček a zakoledujú. Požehnám dom, vyslúžim sviatosť zmierenia a pomazanie chorých.

Jasličková pobožnosť – 4. januára 2015
Breznica 14.00
Zubák 16.00

Na prvý piatok v mesiaci budem spovedať:
Breznica – Piatok – 15.30 – 16.30
Zubák – Piatok – po sv. omši od 18.00 do 19.00
Počas spovedania bude vyložená sviatosť oltárna. Pred sv. omšou bude krížová cesta.

Na prvý piatok v mesiaci bude v obidvoch kostoloch odprosujúca pobožnosť. V Hornej Breznici pred sv. omšou ako aj vo farskom kostole.