Oznamy

Štvrtá adventná nedeľa "B" (21.12.2014)

Štvrtá adventná nedeľa "B" (21.12.2014)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Narodenie Pána, slávnosť s oktávou
Piatok: sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
Sobota: sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
Budúca nedeľa: Nedeľa sv. rodiny, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
22.12.2014 Pondelok 16:30 17:30
23.12.2014 Utorok 17:30  
24.12.2014 Streda 8:30 a 24:00 22:30
25.12.2014 Štvrtok 8.00 a 11.00 9:30
26.12.2014 Piatok 8.00 a 11.00 9:30
27.12.2014 Sobota 16:30  
28.12.2014 Nedeľa 8.00 a 11.00 9:30

Úmysly

Zubák

Pondelok - Ján, Anna, Jozef Janoško
Utorok - Adam, Mária, Jozef Belica
Streda - za zdravie a Božiu pomoc rodiny Amálie
Štvrtok - Paroha / Matej, Júlia Balej
Piatok - Štefan Zuzík / za zdravie a Božiu pomoc rodiny Petra Slabého
Sobota - rodičia a synovia Kanderkovi
Nedeľa - + Martin Slabý / Anna, Anton Kanderkovi a deti

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.13 a prosím ďalšiu skupinu č.14.
Ďakujem za milodar, ktorý som prijal 50 €.
Ďakujem za minulotýždňovú zbierku 91,04 € na doplatenie nábytku a 136,72 € na stavebný materiál do pastoračného centra a odvodenie farskej budovy. Touto zbierkou sme nábytok v Breznici vyplatili, začo chcem všetkým, ktorí na toto dielo prispeli, zo srdca poďakovať.
V tomto týždni bolo vykonaných viacero prác.
Chcel by som sa poďakovať firme Munus za elektroinštalačné práce v centre a firme KB mont za vodoinštaláciu.
Ďakujem aj firme Best za dodanie materiálu.
Ďakujem chlapom, ktorí brigádovali v tomto týždni.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na svätej spovedi.
Chcem poďakovať ženám z materskej škôlky, ktoré pripravili obed pre kňazov a upratali.
Chcel by som poďakovať aj za konanie pobožnosti deviatnika na Majeroch.

Ďakujem deťom i rodičom za každodenné chodenie do kostola počas celého adventu na rorátne sv. omše (aj za celý advent). Rorátne sv. omše pokračujú aj v pondelok a utorok a vyvrcholia detskou sv. omšou v stredu na Štedrý deň o 8.30, kde sa budú rozdávať aj ceny pre deti, ktoré vytrvalo prichádzali na sv. omše. Preto by som chcel poprosiť deti, aby si doniesli adventné kalendáre. Podľa počtu obrázkov ich budeme odmeňovať. Prosím animátorov, aby prišli o 7:45 na faru a pripravili ceny pre deti.

Koledovanie detí bude v tomto roku v sobotu 27. decembra od 10.00. V tomto roku na základe rozhodnutia farskej rady sme sa dohodli, že vybrané finančné prostriedky pôjdu na renováciu pastoračného centra v Zubáku. Pôjdu dve skupiny, jedna z horného a druhá z dolného konca. Rodiny, ktoré majú záujem o koledovanie, si pripevnia stužku na bránu. Stužky si môžete zobrať pod chórom, prípadne použiť svoju.

Spovedanie – v pondelok 22. decembra v Hornej Breznici po sv. omši a v Zubáku po sv. omši v utorok. Počas spovedania bude vystavená Sviatosť Oltárna.

Na sviatok Božieho narodenia budú rozdávať sv. prijímanie chorým mimoriadni rozdávatelia. V Zubáku po 1. sv. omši a v Breznici po sv. omši. Prosím, aby ste si prichystali krížik, sviečku a malú misku s čistou vodou. Mimoriadnym rozdávateľom za ich službu veľmi pekne ďakujem.

Pred polnočnými sv. omšami na Štedrý deň budem požehnávať betlehemy. Poprosím, aby ste ich umiestnili pred obetný stôl.

V sobotu po večernej sv. omši, ktorá bude bez kázne, sa bude konať v Zubáku v pastoračnom centre prednáška pre dospelých a mládež na tému: Trpezlivosť. Skúsim nielen hovoriť o tejto téme, ale aj odpovedať na Vaše otázky.

Na sviatok Božieho narodenia, na sviatok sv. Štefana a na budúcu nedeľu Sv. rodiny budú výročné zbierky obetované na renováciu pastoračného centra. Vopred ďakujem za Vašu štedrosť.

Betlehemské svetlo prinesú do Hornej Breznice a Zubáka skauti medzi 11.00 a 11.30 v stredu na Štedrý deň. Budete si ho môcť vziať počas dňa v predsieni kostolov.

Chlapi, muži a manželia, nezabudnite si na sviatok Svätej rodiny budúcu nedeľu priniesť nejakú kvetinku alebo ružičku, lebo pri všetkých svätých omšiach si budete obnovovať manželské sľuby. Verím, že prežijete krásny duchovný zážitok.

Základná škola oznamuje rodičom a žiakom z Breznice, že 30. decembra 2014 si môžu v KD vyzdvihnúť cestovné v čase od 10.00 – 10.30h.

Miništrantská súťaž bude vyhodnotená posledným dňom v januári.

V sobotu po koledovaní bude nácvik na jasličkovú.

Dnes o 15.00 sa bude v našom farskom kostole konať Vianočný koncert. Za jeho organizáciu ako aj všetkým jeho účinkujúcim vyjadrujem Pán Boh zaplať.